Innmelding i Østensjø historielag

Fyll ut skjemaet og klikk deretter på "Send"-knappen

Merk at du også kan melde deg inn ved å sende kr 250 til:

Østensjø historielag
Postboks 9 Oppsal, 0619 Oslo
Giro: 6061 05 18055
Vipps: 574909

Adresseopplysninger: