Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er 3875 bilder (18.12.2020) lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

På nettet finner du Østensjø lokalhistoriske bilder her.

Gransker du lanskapet nøye på din ferd rundt i Østensjø-distriktet, vil du komme på ruiner etter tufter og plasser. Billedbasen 'Østensjø lokalhistoriske bilder' kan gi deg liv til disse tuftene og plassene. Her fra plassen Lutdalen i nordenden av Nøklevann (revet 1942). Ruinen ligger ovenfor 'hovedtråkket' helt i nordenden av vannet og er lett synlig.

Lutdalen ved Nøklevann (Bilde id: B20030008)

Lutdalen ved Nøklevann (Bilde id: B20030008)