Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichman, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag startet samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder". Våren 2022 har Deichman trukket seg fra samarbeidet, men Østensjøvannets venner og historielaget fortsetter med innsamling av bilder og har den 16.02.2022 flyttet billedsamlingen til historielagets hjemmesider. Du finner våre bilder på følgende adresse: Østensjø lokalhistoriske bilder

Billedbasen har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Pr. 17.02.2022 er 3880 bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Vi har for tiden ingen konkret møteplass hvor du kan få skannet dine bilder. Vi håper å kunne få en avtale Deichman/Oppsal en fast dag i uken hvor historielaget kan møtes. Da vil vi være klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Foreløpig vil du finne bilder fra andre deler av byen på adressen: Deichman lokalhistoriske billedbase.

Gransker du lanskapet nøye på din ferd rundt i Østensjø-distriktet, vil du komme på ruiner etter tufter og plasser. Billedbasen 'Østensjø lokalhistoriske bilder' kan gi deg liv til disse tuftene og plassene. Her fra plassen Lutdalen i nordenden av Nøklevann (revet 1942). Ruinen ligger ovenfor 'hovedtråkket' helt i nordenden av vannet og er lett synlig.

Lutdalen ved Nøklevann (Bilde id: B20030008)

Lutdalen ved Nøklevann (Bilde id: B20030008)