Kartsiden

Her er lagt inn lenker til samtlige kart som finnes i digital form og er tilgjengelig på nett. Om ikke annet er nevn, vil lenkene føre til Kartverkets sider over "Historiske kart".

Ca 1725 – Kart over Gaarden Skøyen,
med gaardens tilhørende skog - Gaarden Skøyen, original i Nasjonalbiblioteket, link til Sarabråtens hjemmesider

Beskrivelse - kartet

1757 Gothaltsche Kaaber Werckets Circomference,
original i Kartverket

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1780 Akershus amt nr 8: Carte over Agers Sogn og Væstere Bærum,
original i Kartverket

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1790 Plan af egnen omkring Christiania,
original i Nasjonalbiblioteket

Kartet

1797-1802 Kvartmilskart

Kart nr 72, nordvestre del (år 1797)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 73, nordøstre del (år 1797)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 62, sørvestre del (år 1802)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 63, sørøstre del (år 1802)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Sammensetning av kvartmilskart (fra øverst venstre) 72, 73, 62, 63

Ca. 1800 Rektangelmålinger

15c 9 sørvest (år 1800)
Dekker fra nordre del av Østensjøvannet og nordover
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 6 vest (år 1806)
Dekker fra nordre del av Østensjøvannet og nordover
Beskrivelse - Lav oppløsning - Lav oppløsning

15c 5 vest (år 1800)
Dekker Nøklevann - vesenlige deler av Østensjø
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 9 sørøst (år 1800)
Dekker Ellingsrud - Elvåga
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 6 øst (år 1806)
Dekker Ellingsrud - Elvåga
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Kristiania amt nr 43: Cart over Egnen påå høyre Siide Weyen fra Christiania til Møllebruget Qverner
(litt utenfor historielagets kjerneområde)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Jegerkorps nr 12A: Kart over Østre Aker, Enebak, Nittedal, Skedsmo og Lørenskog vest
Lutvann nede til venstre (sørvest)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Jegerkorps nr 12B: Nøklevann og Sarabråten i nordvest
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1805 Kartblad 23:
(Vei)Kart over det Aggerske Compagnie District
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1810 Akershus amt nr 28:
Situations-Kaart over Eksercerpladsen Etterstad
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1810 Akershus amt nr 29:
Kaart over endeel af Egnen ved Christiania mellem Egeberg; Loen Elv og Hovie Bæk
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1816 Kristiania nr 82:
Karta øfver Staden Christiania i Norrige och Trakten der omkring

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1827 Kart over Agershuus Amt
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1830 Kristiania amt nr 51:
Christiania med nærmeste Omgivelser [Østensjøområdet ikke med]
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 Rektangelmålinger, Område:Akershus, Østfold

1838 Kartblad 15 c 9 sørvest
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 Kartblad 14 d 12 nordøst

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 oslo vest

Beskrivelse

1844 Akershus amt nr 34: Kart over Christiania med en Kvadratmiil af Omegnen
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1850 Kart over iernbanelinie fra Christiania til Øieren og Mjøsen,
tilligmed Vandlinien fra Øieren til Mjøsen
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1850 Kart over Østensjø av geolog Thodor Kjerulf
Kart tatt inn i boka "Historien om Nordre Skøyen hovedgård gjennom 600 år" side 76. Det er ikke oppgitt kilde for kartet og etter samtale med forfatter fortsatt ukjent kilde. Du kan se kartet i Nasjonalbiblioteket her

1854 Rektangelkart
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1854 – Sarasbråten og Dalbak Skov
Fra sidene til Sarabråtens venner

Beskrivelse - Kartet

1870 Kristiania amt nr. 64;
Kristiania - Drammen - Randsfjord - Mjøsen - Øieren

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1871 Lowzow

1871 Lowzow
Fra sidene til Sarabråtens venner

Beskrivelse - Kartet

1875 Rektangelkart

1875 15c 9 sørvest a
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1875 15c 9 sørvest b

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Amtskart 32 1879

1879 Akershus amt nr 32: Kart over Agerhus Amt
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1881 Generalkart over Kristiania med byggebeltet [grensestenskart Oslo kommune]

kart

1881 Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1881 Kristiania amt nr 67: Kart over Kristiania
Beskrivelse - Lav oppløsning - Lav oppløsning

1883 Rektangel 15C 5 nv
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1885 Akershus amt nr 57-2: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1885 Akershus amt nr 57-2b: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1886 Akershus amt nr 56 Oversiktskart: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1887 Akershus amt nr 125: Kart omkring Kristiania
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1897 – Kart over kaptein Heftye’s Eiendom Sarabraaten i ö Aker
Fra sidene til Sarabråtens venner

Beskrivelse - Kart

1900 Lambertseter gård Oslo Kommune

Kart

1908 Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1913 Oslo omegn blad 4
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1915 Akershus amt nr 84-3:
Kartskisse i 1:15000 over terrenget om Sarabraaten [3 varianter]

Variant 1
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Variant 2
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Variant 3
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1920 Kristiania 84-4: Forslag til utvidelse av Kristiania bys grenser
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1920 Akershus amt nr 87: Kart over Akers herred; søndre del i 1:25000
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1924 Oslo omegn blad 4

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1928 – Østmarka
Fra sidene til Sarabråtens venner

Beskrivelse - Kart

1932 Oslo omegn blad 4
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1934 Oslo omegn blad 2

1934 Variant 1
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1934 Variant 2
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1938 Kart over Aker - flere underkart
Beskrivelse - Kart 4 - Kart 5

1949 Oslo blad 4

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Oversiktskart Oslo 1942-1982 (1:5000)

Oslo kommune - 1950 Skøyenåsen
Fra sidene til Sarabråtens venner
1950 (stort)

1960, 1973 Oslo kommune - Simensbråten-Bryn (Oslo byarkiv)
1960 - 1973

1970, 1978 Oslo kommune - Skullerudåsen (Oslo byarkiv)
1970 - 1978

1953, 1960, 1973 Bekkelaget øvre med Østensjøvann
(Oslo byarkiv)
1953 - 1960 - 1973

1965 Spesielle kart 131: Fredningsplan for Oslomarka

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning