Lenker

Mye av informasjonssankingen for en historieinterresert foregår idag på nettet. Vi har derfor tilrettelagt en rekke lenker som vi tror du vil kunne ha nytte av.

Med stengingenen av landet for Corona, satset de store arkiv- og biblioteksorganisasjonene sterkt på skanning og digitalisering av sitt materiale. Millioner av aviser, tidsskrifter og bøker er gjort tilgjengelig. Som resultat av dette regner vi med at det fødes nye artikler og mere presise fakta i tiden som kommer.

Klikk på bannerne nedenfor for å åpne innholdet. - Klikk en ny gang for å lukke!

Lykke til i søket!

Byomfattende:

Interesseforeningen Oslos Middelalder

Stiftet 19. mars 1996. Utgir bladet "Middelalder-Oslo" to ganger i året, egen kalender samt medlemsbrev fem-seks ganger i året.
Disponerer lokaler i Oslo Ladegård og i Lokomotivverkstedet på Sørenga.
Hjemmeside: Oslos Middelalder

Kystlaget Viken

Har tilhold på Bygdøynes i tilknytning til Sjøfartsmuseet. Kystlaget Viken ble startet opp som Båtlaget Viken i 1979 og var med fra starten av i Forbundet Kysten. Gikk over fra å være båtlag til kystlag i 1985. Det er Oslos lokallag i Forbundet Kysten.
Hjemmeside: Kystlaget Viken

Lokaltrafikkhistorisk forening

Stiftet april 1966. Utgir bladet "Lokaltrafikk (LTF-Nytt)" etter behov. Utgir også bøker om baner i Oslo (f.eks. Ekebergbanen). Disponerer lokaler i Sporveismuseet.
Hjemmeside: Lokaltrafikkhistorisk Forening


Indre by Øst:

Gamlebyen historielag

Område: Gamlebyen sogn i Bydel 01 - Gamle Oslo.
Stiftet 23.10.1996. Utgir en skriftserie fra Gamlebyen.
Hjemmeside: Gamlebyen historielag

Vålerenga Historielag

Område: Vålerenga sogn i Bydel 01 - Gamle Oslo.
Stiftet 1.4.1992. Utgir bladet "Mer gammelt enn nytt" fire ganger i året og egen kalender. Er medeier i bydelshus i Hedmarksgt. 2.
Hjemmeside: Vålerenga Historielag

Kampen historielag

Område: Kampen sogn og prestegjeld i Bydel 06 - Gamle Oslo.
Stiftet 1986. Utgir egen kalender. Disponerer rom/arkiv i Bøgt. 21.
Hjemmeside: Kampen historielag

Grünerløkka historielag

Område: Bydel 02 - Grünerløkka.
Stiftet høsten 1994. Utgir "Nytt fra historielaget" tre-fire ganger i året og kalender sammen med Grüner.
Hjemmeside: Grünerløkka-Sofienberg historielag

Sagene Torshov historielag

Område: Bydel 03 - Sagene.
Stiftet 8.10.1994.
Hjemmeside: Sagene Torshov Historielag


Indre by vest:

Frogner kultur- og historielag

Område: Bydel 05 - Frogner.
Stiftet 1.3.2006 som en fusjon av Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag (stiftet 12.10.1994) og Uranienborg Majorstuen Historielag (stiftet 26.11.1996). Utgir bladet "Kavringen" fire ganger i året. Ullern sognekommune i tidligere Aker.
Hjemmeside: Frogner historielag

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag

Område: Ullern sognekommune i tidligere Aker ((ca Bydel 06 - Ullern samt Røa (med Sørkedalen) i Bydel 07 - Vestre Aker og Bygdøy i Bydel 05 - Frogner).
Stiftet 14.3.1994. Utgir bladet "Langt Vest i Aker" tre ganger i året og årbok (Når bygd blir by) ca hvert annet år. Har utgitt "Turbok for Ullern" og medvirket til utgivelsen av "Røa mot år 2000" og "Ullern skole 100 år", Helge Leikvangs "Utenrikstjenesten innenfra" og "Fra Bogstad til fjorden".
Hjemmeside: Ullern, Røa og Bygdøy Historielag

Sørkedalen Historielag

Område: Sørkedalen sogn.
Stiftet 10.9.1996. Utgir bladet "På Stubben" 4 ganger årlig.
Hjemmeside: Sørkedalen Historielag


Vestre Aker sognekommune i tidligere Aker:

Vinderen Historielag

Område: Tidligere Vinderen bydel i Bydel 07 – Vestre Aker.
Stiftet 23.3.1992. Utgir bladet "Medlemsblad for Vinderen Historielag" fire ganger i året.
Hjemmeside: Vinderen Historielag

Sogn Kultur- og Historielag,

Område: Sogn og omegn med Blindern og Ullevål i Bydel 08 - Nordre Aker.
Stiftet primo 1983.
Hjemmeside: Sogn Kultur og Historielag

Maridalen Bygdetun,

Oslos eneste bygdetun, med en stor samling redskap og annet utstilt i fjøs, bryggerhus, drengestue og hønsehus. Besøksadresse Øvre Kirkeby gård. Stiftet 18.2.1999.
Hjemmeside: Maridalen Bygdetun

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Område: Grefsen, Kjelsås og Nydalen i Bydel 08 - Nordre Aker.
Stiftet 26.11.1979. Utgir bladet "På jakt og vakt" fire ganger i året og egen kalender. Har også utgitt to lokalhistoriske bøker.
Hjemmeside: Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen


Østre Aker sognekommune i tidligere Aker:

Hasle og Frydenberg historielag,

Område: Hasle/Frydenberg veldistrikt i Bydel 02 - Grünerløkka.
Stiftet mars 1991
Facebook: Hasle og Frydenberg historielag

Groruddalen Historielag

Laget er stiftet 27.10.1981. Groruddalen Historielag dekker bydelene 09 - Bjerke, 10 – Grorud, 11 - Stovner og 12 - Alna. De utgir medlemsbladet AKERSDØLEN 3 ganger pr. år og har som målsetting å utgi årbok med samling av lokalhistoriske artikler hvert år i oktober.
Hjemmeside: Groruddalen Historielag

Hellerud historielag

Område: Hellerud og omegn i Bydel 12 - Alna.
Stiftet 23.3.1995. Utgir medlemsblad 'Ved postkassene'.
Hjemmeside: Hellerud historielag

Østensjø historielag

Område: Bydel 13 - Østensjø.
Stiftet 17.2.1999. Utgir årbok "Rundt vannet"
Hjemmeside: Østensjø historielag


Nordstrand sognekommune i tidligere Aker:

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening

Område: Nordre del av Bydel 14 - Nordstrand.
Stiftet høsten 1997
Hjemmeside: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

Søndre Aker Historielag

Område: Nordstrand sognekommune i tidligere Aker (ca bydelene 14 – Nordstrand og 15 - Søndre Nordstrand samt øyene i Bydel 01 – Gamle Oslo).
Stiftet 2.9.1980. Utgir årbok ca hvert annet år og årsberetning med artikler.
Hjemmeside: Søndre Aker Historielag

Bjørndal Historielag

Område: Bjørndal i Bydel 15 Søndre Nordstrand
Stiftet 1999.
Hjemmeside: Bjørndal Historielag


Oversikt over observatørene i Fellesrådet

Akers Sogneselskap

Stiftet 4.6 1807.
Hjemmeside: Akers Sogneselskap
Se for øvrig under To ærverdige selskaber".

Selskabet for Oslo Byes Vel

Stiftet 29.5. 1811. Gir ut tidsskriftet St.Hallvard.
Hjemmeside: Selskapet for Oslo Byes Vel
Se for øvrig under To ærverdige selskaber".

Oslo og Akershus avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (Fortidsminneforeningen)

Hjemmeside: Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Oslo Museum

Hjemmeside: Oslo Bymuseum
Oslo Bymuseum ble grunnlagt 1905. Delvis kommunalt eiet museum for Oslo by. Fra 1. januar 2005 fusjonert med Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) og Teatermuseet til en stiftelse med navnet "Oslo Museum". Oslo Museum, avd Bymuseet holder til på Frogner gård med inngang fra Halvdan Svartes gt. IKM har sine lokaler på Grønland og Teatermuseet på Christiania torg. En stiftelse, Oslo Bymuseumer, ble opprettet for å eie Oslo Bymuseums tidligere samlinger og for å påse at det tidligere bymuseums formål blir ivaretatt. Bymuseet har også et stort fotoarkiv. En Venneforening er også opprettet, foreløpig for Oslo Bymuseums tidligere medlemmer. Utgir heftet "Byminner".

Oslo kommune - Byantikvaren

Byantikvaren er faginstans for evaluering og bevaring av byens kulturminner og -miljøer. De har status som fylkesantikvar.
Hjemmeside: Oslo kommune - Byantikvaren

Oslo kommune - Byarkivet

Byarkivet har ansvar for å ta vare på byens historiske arkiver og skriftlige minner. Utgir tidsskriftet Tobias.
Hjemmeside: Oslo kommune - Byarkivet

Oslo kommune - Deichman bibliotek

Deichman bibliotek bygger på en testamentarisk gave fra kanselliråd Carl Deichman 1780. Det er Oslo bys eget folkebibliotek. Flere av bibliotekets filialer rundt i byen har et intimt samarbeid med de lokale historielagene.
Hjemmeside: Oslo kommune - Deichman bibliotek

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Hjemmeside: Fellesrådet for Historielagene i Oslo

På landsplan

Landslaget for lokalhistorie

Utgir tidsskriftet "Heimen" og meldingsbladet "Lokalhistorisk Magasin".
Hjemmeside: Landslaget for lokalhistorie

Norsk lokalhistorisk institutt

Utgir "Lokalhistorisk Magasin" i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie
Hjemmeside: Norsk lokalhistorisk institutt