Siden er under konstruksjon!

Østensjø

Idag er Østensjø en bydel med 51340 innbyggere (2023). Ved folketellingen år 1801 var det ca. 400 personer bosatt i samme område. Dette økte til ca. 938 ved folketellingen 1901. Hele befolkningsveksten i de 100 årene kom som et resultat av den tidligste industrietableringen nord i bydelen, langs Alna og Østensjøbekken (tidligere Buskerudbekken). Den første villabebyggelsen ble etablert på slutten av 1800-tallet i nåværende Fyrstikkbakken.

Det tidlige 1900-tall er preget av forsatt industribygging ved vannårene. I tillegg etableres villastrøk i Fagerlia, på Høyenhall, på Rognerud, ved Skøyenbakken, Godlia, rundt Oppsal og langs gamle Enebakkveien vest for Abildsø.
Helt fram til midten av 1900-tallet har området et landlig preg hvor husdyr beiter og jorda dyrkes.

Gårdene

Tveten, Hellerud, Skøyen, Oppsal, Østensjø, Ulsrud, Bøler, Bogerud, Rustad, Jørgensrud/Bremsrud, Skrabberud, Skullerud, Langerud, Abildsø, Manglerud og Ryen.

Etterstad, Bryn, Teisen, Storengen/Didriksengen, Tvetebroen/Tvetebråten, søndre Fjellhus og Smalvoll.

Siden er under konstruksjon!