Kartsiden

Her er lagt inn lenker til samtlige kart som finnes i digital form og er tilgjengelig på nett. Om ikke annet er nevn, vil lenkene føre til Kartverkets sider over "Historiske kart".

Ca 1725 – Kart over Gaarden Skøyen,
med gaardens tilhørende skog,
kart i Nasjonalbiblioteket, beskrivelse på Sarabråtens hjemmesider

Beskrivelse - kartet

Ca 1737 – Situations-Carte over de imellem Gaardene Opsal og Skøyen omtvistende Deele-Stæder,
som paa Opsals siide effter Widnernes Udvisning, og paa Skøyens siide effter dend skeede Opgang Rigtig af mig Undertegnede er opgaaen og forfattet fra dend 5te Junij 1737 og paafølgende Dage attesteres af A. von Brakel, original i Bergen Offentlige bibliotekt, kartbilde på Sarabråtens hjemmesider

Beskrivelse - kartet

1757 Gothaltsche Kaaber Werckets Circomference,
original i Kartverket

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Riksarkivets eksemplar

1780 Akershus amt nr 8: Carte over Agers Sogn og Væstere Bærum,
original i Kartverket

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1790 Plan af egnen omkring Christiania,
original i Nasjonalbiblioteket

Kartet

1797-1802 Kvartmilskart

Kart nr 82 og 72, nordvestre del (år 1797)
Vest for Østensjø-området fra Maridalen til Hovedøya.
Etterstad og Ekeberg i nedre høyre hjørne.

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 62, sørvestre del (år 1802)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 73, nordøstre del (år 1797)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Kart nr 63, sørøstre del (år 1802)

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Sammensetning av kvartmilskart (fra øverst venstre) 72, 73, 62, 63

Ca. 1800 Rektangelmålinger

15c 9 sørvest (år 1800) - Se nr 73 ovenfor.
Dekker fra nordre del av Østensjøvannet og nordover (med gårdsgrenser)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 6 vest (år 1806) se 83 + 73 ovenfor.
Lik foregående, men forlenget i nordre del. (med gårdsgrenser)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 5 vest (år 1800)
Dekker Nøklevann - søndre del av Østensjø (uten gårdsgrenser)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 9 sørøst (år 1800)
Dekker Ellingsrud - Elvåga (med gårdsgrenser)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

15c 6 øst (år 1806)
Som foregående men utvidet nordover (med gårdsgrenser)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Kristiania amt nr 43: Cart over Egnen påå høyre Siide Weyen fra Christiania til Møllebruget Qverner
Alna-elva fra Ladegården til Kværner

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Jegerkorps nr 12A: Kart over Østre Aker, Enebak, Nittedal, Skedsmo og Lørenskog vest
Lutvann nede til venstre (sørvest)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1804 Jegerkorps nr 12B: Nøklevann og Sarabråten i nordvest
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1805 Kartblad 23:
(Vei)Kart over det Aggerske Compagnie District
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1810 Akershus amt nr 28:
Situations-Kaart over Eksercerpladsen Etterstad
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1810 Akershus amt nr 29:
Kaart over endeel af Egnen ved Christiania mellem Egeberg; Loen Elv og Hovie Bæk
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1816 Kristiania nr 82:
Karta øfver Staden Christiania i Norrige och Trakten der omkring

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1827 Kart over Agershuus Amt
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1830 Kristiania amt nr 51:
Christiania med nærmeste Omgivelser [Østensjøområdet ikke med]
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 Rektangelmålinger, Område:Akershus, Østfold

1838 Kartblad 15 c 9 sørvest
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 Kartblad 14 d 12 nordøst
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1838 oslo vest
Beskrivelse

1844 Akershus amt nr 34: Kart over Christiania med en Kvadratmiil af Omegnen
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1850 Kart over iernbanelinie fra Christiania til Øieren og Mjøsen,
tilligmed Vandlinien fra Øieren til Mjøsen
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1850 Kart over Østensjø av geolog Thodor Kjerulf
Kart tatt inn i boka "Historien om Nordre Skøyen hovedgård gjennom 600 år" side 76. Det er ikke oppgitt kilde for kartet og etter samtale med forfatter av boka 2020, fortsatt ukjent kilde. Du kan se kartet i Nasjonalbiblioteket her

1854 Rektangelkart - nordre del
Kartet dekker Tveita - Teisen - Helsfyr og nord til Tonsen Grefsen.
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1854 Rektangelkart - søndre del
Kartet dekker Østensjø - Egeberg fra Bryn til Skullerud (utsnitt venstre)
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1854 Rektangelkart - sammensatt
Høy oppløsning

Kart fra Sarabråtens venner

1854 – Sarasbråten og Dalbak Skov: Beskrivelse - Kartet
1860 - Eiendomsforhold nordre Nøklevann: Kartet
1857 - Skøyen skog med Lutdalen: Kartet
1864 - Oppsal skog: Kartet
U.å. - Grensekart Bremsrud: Kartet
U.å. - Grensekart Hullet: Kartet
1865 - Grensekart Rustad: Kartet
1871 - Nøklevann nord og Lutvann, Lowzow: Beskrivelse - Kartet
1897 – Heftye's Sarabraaten i ö Aker: Beskrivelse - Kart

1870 Kristiania amt nr. 64;
Kristiania - Drammen - Randsfjord - Mjøsen - Øieren
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1874 Kristiania Grænseregulering;
Dekker Brynsområdet i NØ og sørover
Beskrivelse - Kart

1875 Rektangelkart

1875 15c 9 sørvest a
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1875 15c 9 sørvest b
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Amtskart 32 1879

1879 Akershus amt nr 32: Kart over Agerhus Amt
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1881 Generalkart over Kristiania med byggebeltet Grensestenskart Oslo kommune/Kartverket

Kartene finnes i flere varianter:

Nordre del, kartblad 3: Variant 1 - Variant 2 - Variant 3

Søndre del, kartblad 6: Variant 1 - Variant 2 - Variant 3

De to kart sammenslått: Variant 1 - Variant 2 - Variant 3

1881 Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1881 Kristiania amt nr 67: Kart over Kristiania
Beskrivelse - Lav oppløsning - Lav oppløsning

1883 Rektangel 15C 5 nv
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1886 Akershus amt nr 56-4a: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1886 Akershus amt nr 56-4b: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1885 Akershus amt nr 57-2: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1885 Akershus amt nr 57-2b: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1886 Akershus amt nr 56 Oversiktskart: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1887 Akershus amt nr 125: Kart omkring Kristiania
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1900 Lambertseter gård Oslo Kommune

Kart

1908 Akershus amt nr 57-4: Kart over Kristiania Omegn
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1910 Spesielle kart 108: Nordbanen-Lillestrøm-Smaalensbanen

Opprinnelig et kart som viser et forslag om jernbane mellom Østfoldbanen til Lillestrøm via Enebakk. Utsnittene viser Østensjøområdet med Østmarka.
Utsnitt - Større utsnitt - Opprinnelig kart

1913 Oslo omegn blad 4
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1915 Akershus amt nr 84-3:
Kartskisse i 1:15000 over terrenget om Sarabraaten [3 varianter]

Variant 1
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Variant 2
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Variant 3
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1920 Kristiania 84-4: Forslag til utvidelse av Kristiania bys grenser
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1920 Akershus amt nr 87: Kart over Akers herred; søndre del i 1:25000
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1924 Oslo omegn blad 4

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1928 – Østmarka
Fra sidene til Sarabråtens venner

Beskrivelse - Kart

1932 Oslo omegn blad 4
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1934 Oslo omegn blad 2

1934 Variant 1
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1934 Variant 2
Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

1938 Kart over Aker - flere underkart
Beskrivelse - Kart 4 - Kart 5

1949 Oslo blad 4

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning

Oversiktskart Oslo 1942-1982 (1:5000)

Oslo kommune - 1950 Skøyenåsen
Fra sidene til Sarabråtens venner
1950 (stort)

1960, 1973 Oslo kommune - Simensbråten-Bryn (Oslo byarkiv)
1960 - 1973

1970, 1978 Oslo kommune - Skullerudåsen (Oslo byarkiv)
1970 - 1978

1953, 1960, 1973 Bekkelaget øvre med Østensjøvann
(Oslo byarkiv)
1953 - 1960 - 1973

1965 Spesielle kart 131: Fredningsplan for Oslomarka

Beskrivelse - Lav oppløsning - Høy oppløsning