Østensjø historielag

Historielagets styre i år 2023

Leder: Knut Helge Midtbø
Kasserer: Knut Helge Midtbø
Sekretær: Frode C. Jakobsen
Styremedlem: Kari Ravnaas
Styremedlem: Roger Pihl
Styremedlem: Lars Kristoffersen
Styremedlem: Liv Thorstensen
Styremedlem: May Wibecke Birkeland

Valgkomite:
Bjørn Lilleeng, Leif Dan Birkemoe, Arnfinn Aabø

Revisor: Marit Walløe

Adresse:
Østensjø historielag
Postboks 9 Oppsal
0619 Oslo

E-post: histlag@online.no

Organisasjonsnummer: 996 600 467

Giro: 6061 05 18055 - Vipps: 574909

Historielagets hjemmeside
Hjemmesider: Frode C. Jakobsen
Siste oppdatering: 20.10.2023
Alle kommentarer, påpekning av feil og unøyaktigheter mottas med takk: histlag@online.no
Avsnittet "Østensjø i 1000 år" er basert på en multimedia prosjektoppgave av Marit Walløe

Vedtekter
Vedtektene etter de sist ble revidert på årsmøtet 16.02.2011:
Historielagets vedtekter: her

Årsmøte 2023 avholdtes tirsdag 14. februar kl 18:30 på Nordre Skøyen hovedgård


Værhanen på Nordre Skøyen hovedgård