LogoHjem

På veggen i Sandbakken

Tekst: Even Saugstad

Har du også ankommet Sandbakken en fin skidag, og innimellom kaffe og vafler tatt en titt på bildene på veggene her? Her forteller Even Saugsad historien til tre av dem.

Maleri, selvportrett av Helmuth Rohloff, malt på 1960-tallet.

Helmuth Rohloff er mannen bak de bibelske fjellmaleriene i Sandbakken-området. Det mest kjente er bildet av Jesus som er malt på fjellveggen 200 meter bak Markastua. Bildet ble flikket på og vedlikeholdt av Rohloff helt til han døde i 1999. Kunstneren var mye på Sandbakken og ble en god venn med bestyrerfamilien som var der da, familien Bongard. Rohloff blir karakterisert som en eksentrisk og mangfoldig kunstner. Han forsøkte blant annet å finne gull og andre edle metaller i Sandbakkentraktene, og han forsøkte å lage vin av urter og myrvann fra Østmarka.

Begge deler uten særlig hell.


Forpakter Abel Carelius Andresen ca 1936, fotograf ukjent. Han drev småbruket Sandbakken sammen med sin store familie fra 1935 fram til Oslo kommune kjøpte i 1956. For- pakterfamilien bodde i første etasje på huset vi ser bak Andresen, mens eieren, Johannes Schjønsby, disponerte annen etasje. Huset vi ser på bildet er bestyrerboligen i dag, mens kafe-delen ble bygget på i lengderetningen mot foto- grafen.

Abel Carelius Andresen var en kraftig kar. Det fortelles om en gang det skulle leveres et lass med kunstgjødsel til Sandbakken. Kunstgjødselen kom i 100 kilos sekker og Andre- sen var kledd i finklærne; han skulle på menighetsmøte.

Men sekkene måtte ned av lasteplanet og småbrukeren ville ikke skitne til finstasen så han løftet sekkene av på strake armer. En annen gang var Abel Carelius på sirkus med bar- na, og som vanlig kom sirkusdirektør Norbeck fram i ma- nesjen og tilbød 50 kroner til den i salen som kunne løfte hesten hans. Den sterke Andresen trådte fram, la nakken under buken på hesten og lettet dyret fra bakken til publi- kums store jubel. Sirkusdirektøren var nok lite forberedt på at noen ville klare denne bragden, så han hadde ikke penge- ne parat og premien ble aldri utbetalt.

Willy Andresen, sønn av Anne og Abel Karelius Andresen, fotografert utenfor Sandbakken ca 1936, fotograf ukjent. Den observante seer vil få øye på også storebroren til Willy; Rolf, som stikker fram ho- det bak treet.

Både Willy og brødrene Rolf og Arnold var sterke karer og hadde gode prestasjoner innen vektløftings- sporten på 50-tallet. Willy var juniornorgesmester, og seinere fikk han en annenplass i NM for seniorer.

Han var også Oslomester flere år. Andresenbrødrene underholdt med vektløfting på St. Hansfestene Kle- metsrud vel.