LogoHjem

”Da Trolltun stod ferdig i 1959, var det den største av slike satsninger i Norge ”

Trolltun borettslag - en av Oslos store satsinger på kunst etter krigen

Tekst: Knut Helge Midtbøe

I bydel Østensjø har vi Trolltun som er det største av Oslo kommunes satsinger på egne kunsterboliger. Trolltun ligger på Bøler på grensen inn mot Østmarka. Til Trolltuns 50- års jubileum i 2009 Helle Benedicte Berg og Ane Hjort Guttu en flott jubileumsbok med tittelen Kunstnerhus. Fra denne boka har vi hentet litt historikk om Trolltun og og betydningen dette kunsterborettslaget fikk for Østensjøområdet. Dette er tenkt som bakgrunnsstoff for første del i den serien vi starter i dette nummeret om kunst i bydel Østensjø.

Trolltun ble organisert som et borettslag. Alle leilighetene hadde karakteristiske, store atelier faktisk i en åpen løsning mot stua! Ett av husene hadde to kunstnere og to atelierer. Det ekstra rommet måtte Inger Sitter og Carl Nesjar koste sjøl! Sju av rekkehusleilighetene var forbeholdt billedhuggere, mens de 25 andre var forbe- holdt malere. Seinere er borettslaget åpnet for også andre kunstnergrupper, og den endringen har som andre endringer ikke gått helt uten uenigheter. En av veteranene i borettslaget var såpass sint da vedtakene var gjort at han forsøkte å stoppe flyttelasset til fotografene Morten Krogvold da han skulle flytte inn. Dette og mye mer kan du lese om i boka.

Historien om Trolltun har røtter i lignende organisering for å bygge kunstnerboliger utenfor Norge. Kunsterbydelen Utterslev Mose utenfor København sies å ha inspirert Oslos boligrådmann Trygve Nilsen til å sette i gang bygging av ni atelierboliger på Ila i Oslo rett etter krigen. I 1951 kom det boliger for kunstnere på Edvard Munchs eiendom Ekely.

Trolltuns kunstnere er rikelig representert med kunstverk i lokalmiljøet og dette tolker jeg som et bevis på at det å ha kunstnere med lokal forankring har vært positivt både for kunstnerene på Trolltun og for bydelen.