LogoHjem

Sarabråtens venner

Tekst: Knut Helge Midtbø. Foto: Leif-Dan Birkemoe

Østensjø bydel har en frodig samling av foreninger og fortjener sannsynligvis betegnelsen «Kulturbydel Østensjø» som politikerne våre liker å bruke.

Noen av de 250 frammøtte på kulturkvelden på Sarabråten 30. august 2013. Foto Leif-Dan Birkemoe.

I det siste har vi i historielaget vært med på et samarbeid som har vist seg å føre til engasjement og artige resultater. Det startet med et initiativ for å få fart på Thomas Heftyes berømte hjulbåt Sara. Ildsjeler var Arne Egil Sagen og Torbjørn Ouren, begge med bakgrunn fra Nøklevann ro- og padleklubb. Hvis Sara lot seg lokalisere og kunne heves fra bunnen av Nøklevann var nok det den primære drømmen. Et alternativ var å bygge en kopi i full skala.

Nøklevann ro- og padleklubb, Østmarkas venner, DNT Oslo og omegn og Østensjø historielag fikk etter hvert ideen til å organisere oss under navnet Sarabråtens venner. Even Saugstad på Sandbakken har også vært med hele veien.

Båten Sara måtte nå vente mens vi kastet oss over arbeidet med å presse på for tilbakeføring av kulturlandskapet rundt Sarabråten til en standard som familien Heftye ville godtatt. Organisasjonen ble et underutvalg i Østmarkas venner. Våren 2012 kom den første dugnaden i et nært samarbeid med Bymiljøetaten. Etatens folk stilte ivrig på dugnad på linje med oss. I skrivende stund har vi hatt fire dugnader i tillegg til at Bymiljøetaten har gjort en kjempejobb med skogrydding ut mot vannet. Det begynner å gi resultater! Steinmurene avdekkes meter for meter!

Vi arrangerte kulturkveld rundt bålet på Sarabråten allerede i 2012. Fredag 30. august i år gjentok vi dette. Vi annonserte foredrag om Sarabråten ved Even Saugstad og utekino med visning av to gamle filmer fra området. Det var pølser, boller, kaffe og saft. Rollefiguren Christian Dons fra Sarabråtspillet sang. Da mørket falt på var det foredrag og filmer på to store laken spent opp mot de gamle murene. Vi hadde dristet oss på å håpe på 50- 100 frammøtte. Det kom 250! Interessen varmet oss.

Stemningen rundt ruinene var veldig god i seinsommerkvelden. Da det hele var slutt lyssatte vi veien tilbake mot Ulsrudvann med fakler. Det ble stemningsfullt.

Dette viser at vi sammen oppnår langt mer enn hver for oss. Det er enighet om at dette samarbeidet må fortsette.