LogoHjem

Å bo på husmannsplassen Skrabben

Tekst: Thor Erik Nordeng

Tar man en titt ned til høyre etter at T-banen forlater Skøyenåsen stasjon i retning Oppsal, ser man en lang boligblokk med adresse Skrabben 1. Her lå tidligere husmannsplassen Skrabben under Søndre Skøyen gård, og her vokste jeg opp på 50-tallet.

← Husmannsplassen Skrabben ca 1925. Østensjøbanen er i ferd med å bygges. Kilde: oslobilder.no

I 1966 ble denne boligblokken satt opp på tomta etter husmannsplassen


Mine foreldre var innflyttere som så mange andre på den tiden, og husvære var minst like vanskelig å finne som i dag. Å leie bolig gjennom kommunen krevdes hjemstavnsrett, og for å få det måtte man først ha bodd i kommunen i 2 år!

Så i 1954 fikk mine foreldre leid husmannsplassen Skrabben. Far hadde fått jobb som konduktør på Østensjøbanen og da passet det godt at trikken gikk rett utenfor kjøkkendøra. Komforten var lav etter dagens målestokk, vann fra brønn og utedo i låven, men vi trivdes i de landlige omgivelsene.

På vinteren gikk brødrene mine og jeg på ski på jordene omkring og lagde hoppbakke i skråningen ned mot Grønlibakken. Etter hvert økt motet og skituren gikk over Østensjøvannet og Abildsø til hopplek i Bækkelagsbakkene. Noen turer i Østmarka ble det også. Far var tross alt en habil langrennsløper og dro oss med. En langtur til Sandbakken ble kanskje i overkant langt; det var så vidt far rakk ettermiddagsskiftet på trikken. Skiløpinga tok han seriøst. Snømangel seinhøstes var ingen hindring. Rimet på stålisen på Østensjøvannet ga mulighet til en treningsløype.

På sommeren var det lek i «skogen» opp mot dagens Skøyenåsen skole (nå er det knapt en håndfull trær igjen) og på øyene, dvs. flekker med skog på jordene til Skøyen hovedgård nord for Østensjø skole. Dessuten var vi i «krig» med «gjengen» fra Grønlibakken!


Min bror, Geir Magnar, og jeg sammen med far Thore-Foto: Else Marie Nordeng

Jeg og mine brødre (Geir Magnar og Lars Einar) leker med pil og bue utenfor Skrabben senvinteren 1962. Utfyllingen til Skøyenåsen T-banestasjon er i ferd med å kvele bebyggelsen. Foto: Else Marie Nordeng


Østensjøbanen blir bygd om i 1962. Ny Skøyenåsen stasjon betydde slutten på husmannsplassen Skrabben (oslobilder.no)

Etter hvert ble Oppsal bygd ut, men vi hadde liten kontakt med de store barnekullene der oppe. Skolekretsene skiltes antagelig langs trikkelinja, og vi på nedsiden soknet til Østensjø skole.

Butikken (Holtebu) lå derimot på oversiden av trikkelinja der det er frukt og grønnsaksutsalg nå. En gang mistet jeg kontrollen på sykkelen og braste inn gjennom den store glassruta ved kjøttdisken mens mor sto innenfor og handlet!

Vinteren 1962 kom utbyggingen av T-banen til Skøyenåsen og steinfyllingen til dagens T-banestasjon faretruende nær. Dette ble slutten på husmannsplassen Skrabben. Den nye tid tok over. Vi flyttet til Bjølsen i nærheten av bussgarasjene, og far begynte som bussjåfør i Oslo sporveier. Skrabben lever imidlertid videre, men nå kun som en veistubb.