LogoHjem

Kartverket har åpnet sitt historiske arkiv!

Tekst: Roger Pihl

Helt siden 1773 har Kartverket hatt ansvar for å kartlegge landet vårt. Kartverkets historiske arkiv bygger i hovedsak på egen kartlegging får militære og sivile formål. Arkivene skjuler en omfattende samling håndtegnede kart og trykte utgaver, og er en kulturarv som sier mye om Norges utvikling, landskapsforståelse, stedsnavn, samferdsel, kommunikasjon, bosetting og utvikling innen disse og mange andre områder.

kart

Store deler av arkivet er nå skannet og gjort tilgjengelig for fri nedlasting som en del av Kartverkets frigjøring av data og strategi for å gjøre historiske materiale lettere tilgjengelig.

Ett av klenodiene er Wangensteens kart over Norge fra 1761, et kart som var det første trykte kartet over hele Norge. I perioden 1774-1808 laget Kartverket 210 håndtegnede kart der hovedmålsettingen var å kartlegge områdene langs svenskegrensa som et ledd i forsvaret mot Sverige. Disse kartene er svært detaljerte og forteller mye om bebygde strøk og gårdsanlegg.

Systematisk oppmåling kom så smått i gang på 1820- tallet, med rektangelmålingene og utgjør omkring to tusen kartblad fram til 1890.

De første viktige trykte kartene var amtskartene, der produksjonen startet i 1826 og salget fortsatt helt fram til 1970-tallet. Kanskje du har et av dem i en skuff, hjemme eller på hytta?

Mange av kartene er rikt utsmykket med dekorative kompassroser, kunstferdige karttegn og symboler eller forseggjorte kartusjer. En kartusj er et dekorativt element som rammer inn tittelen, initialer, monogram, annen informasjon om kartet, eller illustrasjoner som flagg, kjeruber, natur eller dyr.

I alt rommer arkivet omkring ti tusen historiske landkart helt fra 1700-tallet, rundt 500 historiske sjøkart og gamle dokumenter tilbake til 1500-tallet.

Illustrasjonen til denne artikkelen er hentet fra et kart fra 1854. Dette og flere andre kart kan du laste ned både som lav- og høyoppløst fil på www.kartverket.no/Kart/ Historiske-kart/

Hvis jeg skal sette fingeren på et par ting i en ellers fabelaktig tjeneste, så er det at søkefunksjonen på kartinnhold er ikke-eksisterende og at tommelbildene er så små at du må laste ned kartet for å se hva det faktisk inneholder.

La imidlertid ikke det stoppe deg i en fantastisk spennende opplevelse!