LogoHjem

Nytt fra Sarabråtens venner:

To gjestebøker og seks fotoalbum fra Sarabråten

Tekst: Lars Rogstad / Even Saugstad / Knut Helge Midtbø

Sarabråtens venner har i alle år hatt god kontakt med Christine Heftye, som er oldebarn av Thomas Heftye senior. Hun har arvet to originale gjestebøker fra Sarabråten og seks fotoalbum som har tilhørt familien. Noe av dette materialet er kjent fra tidligere, blant annet gjennom Østmarkabøkene til Sigurd Senje. Noen av fotografiene er også tidligere avfotografert av Oslo Museum og Norsk Folkemuseum, og mange av de ”ikoniske” og kjente bildene fra Sarabråten kommer fra disse albumene.

Det ene av de to mindre kjente bildene der Henrik Ibsen er med. Kilde: Fotoalbum etter Heftye-familien, utlånt av Christine Heftye / Sarabråtens venner. Lenke til Flickr: https://flic.kr/p/sxnKAA


Det var med stor spenning vi (Lars Rogstad og Even Saugstad) bega oss til Christine Heftye med avtale om å få studere gjestebøker og album, og kanskje også få kopiere noe av materialet. Vi ble møtt av en elskverdig dame på godt over åtti år, som satte svært stor pris på at vi var så interessert i dette materialet. Hun hadde innsett for lenge siden at hun ikke lenger var i stand til å

formidle dette, og at hun var svært glad for at Sarabråtens venner ville forvalte dette på en god måte.

Besøket endte med at vi fikk låne med oss både gjestebøker og fotoalbum for avfotografering. Begge gjestebøkene og alle fotografiene med tilknytning til Sarabråten ble avfotografert og publisert på Flickr.

Dette er et flott og spennende materiale. Som kjent var Sarabråten i andre del av forrige århundre et sted der svært mange av Norges kjente mennesker hadde vært. Kongen og dronningen var selvskrevne gjester. Peter Christen Asbjørnsen, Henrik, Suzannah og Sigurd Ibsen, Eva Sars, Ole Bull, Aasmund Olavsson Vinje er bare noen av de mange som var Thomas Heftyes gjester inne ved Nøklevann.

Vi regner som sikkert at dette digitale arkivet vil bli en skattkiste for alle med interesse for norsk historie og spesielt for alle de som er interessert i Sarabråtens fasinerende historie.

Ukjente Ibsenbilder i materialet

Vi tar bare med noen få eksempler på det som skjuler seg blant bildene. Blant annet er det et velkjent og mye brukt bilde fra juli 1874 der hele Ibsen-familien på tre er med. Ibsen-forskerne kjente til bare ett annet bilde der Ibsen figurerer på et gruppebilde, da alle de andre kjente bildene av Ibsen er portretter. Professor Peter Larsen ga i 2013 ut boka «Ibsen og fotografene». Denne boka er en detaljert gjennomgang av alle kjente fotografier av Henrik Ibsen. Nå viser det seg at det i tillegg i vårt arkiv er to andre bilder fra Sarabråten der Ibsen er med. Peter Larsen skriver nå til oss i en kommentar at mens de bildene han kjente da han skrev boka er veldig velregisserte, ser vi en mer avslappet og uformell Ibsen på de to «nye» bildene.

Et annet spennende eksempel fra gjestebøkene er en (hittil ukjent?) akvarell fra trappa på sperrestua, med motiv innenfra stue og utover mot Nøklevann. Vi kjenner generelt til svært få interiørbilder fra Sarabråten, og det er interessant med dette bildet som viser et litt annet type motiv enn de tradisjonelle trappebildene.

Akvarellen er datert 6. juni 1858, og kunstneren er Fr(itz von) Dardel, svensk offiser og kunstner som var sammen med kronprins Carl da han besøkte Sarabråten (flere ganger). Se forsiden av bladet.

Mer om hva som er digitalisert og hvor det er tilgjengelig

Disse fotoalbumene (i alt 6 stk) har vi altså lånt av Christine Heftye, oldebarn av Thomas Heftye.

Albumene har vært kjent lenge, og bilder fra albumene er f.eks. publisert i Sigurd Senjes bok "Østmarka" fra 1974. Fotoalbumene ble lånt av Oslo Museum (daværende Oslo Bymuseum) i 1996, og ca. 200 bilder

ble avfotografert. Det er også mulig at albumene har vært utlånt til Norsk Folkemuseum for avfotografering. Mange av bildene som Folkemuseet har publisert på DigitaltMuseum er de samme bildene som Oslo Museum har kopiert fra albumene.

Vi har kjent til disse albumene en stund og har altså fått låne dem nå i mai og juni for avfotografering. Vi har detaljskannet alle bilder (800 dpi) med relevans for Sarabråten, og alle albumsidene er avfotografert i "helfigur". Alt materiale vil bli publisert på Flickr.

Albumene er sannsynligvis fra den tiden da bildene ble tatt. Bildene er ganske små i format (5x7 cm), ganske grovt tilklippet, og det er lite kronologi eller tematisk sammenheng i bildene. Men det var kanskje ikke så vanlig i datidens fotoalbum? Det kan virke som om det var viktigere å utnytte plassen på albumbladene fullt ut enn å sikre en kronologisk eller tematisk presentasjon.

Heftye har også etterlatt seg to gjestebøker fra Sarabråten. Begge bøkene er avfotografert og publisert på den samme Flickr-siden.

https://flic.kr/p/uqu4re

https://flic.kr/p/tvfU8E

https://goo.gl/SaVsv3

Side fra den ene gjesteboka fra Sarabråten. Ibsens hilsen datert 26. juli 1874 er lett leselig.


Kilde: Gjestebok Sarabråten, utlånt av Christine Heftye / Sarabråtens venner. Lenke: https://flic.kr/p/tvfU8E

Bildene er publisert på Flickr med en åpen lisens som tillater gjenbruk, så lenge kilde oppgis. Bruk denne referansen:

Kilde: Fotoalbum (eller gjestebok) etter Heftyefamilien, utlånt av Christine Heftye / Sarabråtens venner