LogoHjem

Østmarkseteren—hovedkvarter for den tyske marine i Norge

Tekst: Leif-Dan Birkemoe

Fra den annen verdenskrig er det ikke mange fysiske krigsminner igjen i vårt nærområde. Et minne som fortsatt eksisterer har vi strategisk plassert 20 meter under Østmarkseteren.

Fra «Vi menn» sin utgave fra i vår "Norge 1940-1945". I en artikkel av Yan Friis (illustrert med bilder tatt av hans mormor Sigrid Tholander) finner vi et bilde fra 1947 av en kø for å se på: "Hitlers underjordiske hus..".
Copyright Yan Friis

Bunkeranlegg

Under siste del av okkupasjonen bygde tyskerne et større bunkeranlegg i fjellet under Østmarkseteren som nytt hovedkvarter for den tyske marine i Norge. I restauranten var det opprettet en radiostasjon med antennemast. Det var direkte kontakt via nedgravet kabel til stasjonene på Bøler, Brannfjell og Sjømannsskolen. Inne i fjellet 20 meter under restauranten var det sprengt ut en stor hall som var 10 meter bred og 70 meter lang. Her var det bygget en to- etasjers brakke med hele 60 rom som skulle inneholde de bekvemmeligheter som var nødvendig for opphold i en leir.

Det var det tyske rikskommissariatet som bygget anlegget. Typisk for tyske anlegg på den tiden var plasseringen utenfor selve byen og må ha vært valgt av rent forsvarsmessige hensyn. Bunkeren skulle brukes som sentral for administrasjonen under eventuelle kamper i Norge. Brakken i bunkeranlegget ble aldri fullført under krigen. Ved selve restauranten var det oppført to mannskapsbrakker og ved Ulsrudvannet lå en vaktstue. Hele området var omgitt av piggtråd. Tyskerne startet byggingen av bunkeranlegget høsten 1944, men var ikke ferdig ved krigens slutt. Om dette fortalte Milorg-sjef for område 13130 Terje Diesen under en befaring i september 1994 arrangert av Søndre Aker Historielag.

Det var Milorg-jegere som meldte om start og fremdrift av byggingen og holdt området under oppsyn. Sprengningene gikk ikke stille for seg. Store rystelser kunne merkes i vid omkrets. Reidun Skjellum som bodde på Oppsal kan godt huske skrallene og skjelvingen når dynamittsalvene gikk av.

Hjemmestyrkene

Da frigjøringen kom var det Milorgs oppgave å overta Østmarkseteren kommandosentral. På vegne av hjemmestyrkene møtte Milorg-jeger Rolf Holth (1922 - 2014) 11. mai 1945 admiral Otto Ciliax (1891-1964), øverstkommanderende for ”Marineoberkommando Norwegen”, på Østmarkseteren. Rolf husket Ciliax som en korrekt og høflig offiser som overleverte Østmarkseteren med profesjonell verdighet.

Restaurant- og selskapslokale

Østmarkseteren ble bygget av Oslo og Aker kommuner i 1926 som kafé for turfolket, og gjenreist etter brann to år senere. Etter krigen ble Østmarkseteren igjen benyttet av turfolket, og familien Engblom har fra 1946 utviklet stedet til et førsteklasses restaurant- og selskapslokale. - Men dypt under restauranten er det fortsatt minner fra krigen.

Etterbruk

Rett etter krigen er det flere som har fortalt at de var med på befaring av anlegget. Sivilforsvaret disponerte anlegget i flere år. I en periode ble en av hallene i anlegget brukt til innendørs minigolfbane. I 1994 arrangerte Søndre Aker Historielag besøk i anlegget med Milorg-sjef for område 13130 Terje Diesen som sannhetsvitne og omviser. I dag er bunkersen stengt og ikke i bruk.

I denne hallen sto det et tømmerhus med 60 rom. Hallen ble senere av sivilforsvaret delt i to etasjer. Bildet er tatt ved besøk 24. september 1994 i regi av Søndre Aker Historielag. Til venstre Terje Diesen som var sjef for Milorg-område 13130, her som omviser under besøket. Foto: Leif-Dan Birkemoe, Østensjø lokalhistoriske bilder. Bilde-nr.: B20100244


Fra høyre Milorg-jegerne Oddbjørn Hagen og Hans Christophersen som står vakt etter at Rolf Holth på vegne av hjemmestyrkene overtok Østmarkseteren 11. mai 1945 fra den tyske øverstkommanderende, admiral Otto Ciliax. Foto: Rolf Holth, Østensjø lokalhistoriske bilder. Bilde-nr.: B20040114

Sivilforsvaret overtok bunkersanlegget etter krigen. Bildet er tatt ved besøk i bunkeren i regi av Søndre Aker Historielag 24. september 1994 og viser en av korridorene i fjellet.
Foto: Leif- Dan Birkemoe, Østensjø lokalhistoriske bilder. Bilde- nr.:B20100250