LogoHjem

Milorgstøtten på Sarabråten er 70 år i år

Av Knut Helge Midtbø

Fotokopi fra programmet for avdukingen av minnestøtten på Sarabråten 16. juni 1946. Bildet viser det samme som står i relieffet på støtten. Fra Østensjø lokalhistoriske bilder.

Minnestøtten

Minnestøtten i stein på Sarabråten ble reist i 1946 etter initiativ fra de som hadde vært organisert i hjemmefrontens (Milorg) distrikt D13. D13 omfatta kommunene Oslo, Aker, Asker, Bærum og den vestre delen av Lørenskog. Ved krigens slutt var det omkring 7500 Milorgjegere i denne avdelingen av Milorg.

De ni som er hedret med navn på den innfelte platen i støpejernhadde alle tilknytning til gruppa 13132 i distrikt D13, til oslo øst og til Østmarka. 13. februar 1945 ble skjebnesvanger for dem. Adolf Bogstad og Arvid Hansen ble skutt i to Gestapoaksjoner mens de sju andre; Kåre Olafsen, Erik Bruun, Ingolf Nordstrøm, Frank Olsen, Storm Weinholdt, Henry Gundersen og Kjell Ramberg ble arrestert. De arresterte fikk alle dødsdommer og ble skutt på Akershus 17. mars 1945.

Milorg 13132 sto bak reising av bautaen. At de ni fikk en egen støtte etter krigen er begrunnet med gruppas tilknytning til Østmarka, og at de sju som ble henrettet på Akershus ikke hadde fått noen kjent grav. Sletta på Sarabråten ble valgt, og støtten ble avduket 16.juni 1946 av Aage Johannessen fra Milorg.

Helt siden 1946 har det hver eneste sommer vært arrangert en minnestund ved støtten. Minnestunden har ofte vært lagt til 7.juni som er datoen for kong Haakons hjemkomst til Norge i 1945. Arrangementet har hatt som hovedmål å hedre de ni som støtten er reist til minne om. Samtidig hedres og minnes hele den norske frihetskampen mellom 1940 og 1945. Arrangementet har alltid vært godt besøkt. Både kong Olav og kong Harald har vært hedersgjester her inne. Listen over talere er imponerende.

Adolf Bogstads er gravlagt i Oslo mens graven til Arvid Hansen er ukjent.

Noen kilder sier at de sju som ble skutt på Akerhus ble senket i Oslofjorden etter henrettelsen. Foreningen Æresgjeld arbeider for å finne og kartlegge henrettelser under andre verdenskrig i saker der graven har vært ukjent. Nylig har foreningen funnet noen nye opplysninger i denne saken. Leder av Gestapos Sonderkommando Oscar Hans skal i avhør ha fortalt at de henrettede ble kremert på Vestre Krematorium. Dette stemmer med arkivene fra krematoriet. Asken ble i følge Oscar Hans lagt i blykasser som så ble senket i fjorden.

Hendelsene 13.februar

8. februar 1945 ble statspolitisjef Karl Marthinsen likvidert i Blindernveien. 28 ble henrettet som represalier for dette. Aksjonene mot D13132 13. februar kom i en svært spent situasjon

To Gestapo-offiserer kom hjem til familien Weinholdt for å avhøre Kjell Weinholdt som ikke var hjemme. Gestapooffiserene ventet i stua. Kjells bror Storm Weinholdt, Adolf Bogstad og Frank Olsen skulle samles der seinere på kvelden for å planlegge en sabotasjeaksjon. Offiserene skjønte at noe illegalt var i gjære etter hvert som alle dukket opp. Adolf Bogstad forsøkte å flykte og ble skutt. Storm Weinholdt og Frank Olsen ble arrestert. Arrestert ble også Kjell Weinholdt og faren Sverre Weinholdt, men disse to satt fengslet til krigens slutt. Erik Bruun, Henry Gun-

dersen, Ingolf Nordstrøm, Kåre Olafsen og Kjell Ramberg ble også arrestert samme dag. Arvid Hansen ble skutt i Pløens gate like før midnatt da Gestapo stormet hjemmet hans. De ringte på døra og skjøt faren som lukket opp. I soverommet møtte de Hansen. Hansen skjøt en Gestaposoldat, men ble selv truffet og drept momentant. Hans forlovede Nelly Minge, som også hadde medvirket i motstandsarbeidet, ble såret.

Kilder

  • Hjemmesiden til Østmarkas venner
  • Samtale med leder Helge Simonsen i Foreningen Æresgjeld
  • Wikipedia om Milorg D13
  • Leif-Dan Birkemoe: Distriktets minnesmerker over de som falt under krigen 1940-1945 (Rundt vannet nr. 13)