LogoHjem

Østensjø Skoles Musikkorps 90 år

Av Leif-Dan Birkemoe

Østensjø Skoles Musikkorps (ØSM) ble stiftet 26. september 1926. Da var det riktignok guttemusikkorps. Det passet seg ikke at jenter spilte i hornorkester. Først i 1961 kom jenter med. 90 års jubileet ble innledet med konsert i en fullsatt Bøler kirke 30. april. Ordfører Marianne Borgen, tidligere korpsforelder i korpset, uttrykte i sin hilsen at i hennes ører var ØSM byens beste korps. Samtidig gjør korpset byen hyggeligere og tryggere.

Korpset består i dag av aspirant- junior- og hovedkorps med til sammen 88 medlemmer. Turen i jubileumsåret gikk til Italia. Første langtur til korpset var til Bergen i 1928, men ellers gikk turene til å begynne med til friområder på Oppsal og Bøler som i dag er bebygd.

ØSM er en del av miljøet og kulturen ved Østensjøvannet. Østensjø historielag gratulerer med jubileet!

Østensjø Skoles Musikkorps ble stiftet i 1926 og kan i år feire 90 år. Bildet er fra barnetoget 17. mai 1946. Han som bærer fanen er Ørnulf Pedersen. På bildet ser vi tre av skolens lærere til høyre for fanen: Per (Eilef?) Eggen, Johan Evje og Anton Urdal. Kilde: Østensjø lokalhistoriske bilder.