LogoHjem

Østensjø skole er 100 år i 2018

Intervju med rektor ved Østensjø skole, Terje Bergersen, juni 2017.

Tekst og foto: Lars B. Kristofersen

Bilde av rektor Terje Bergersen på trappa foran Østensjø skole.

(RV)-Du er rektor ved Østensjø skole, en skole med lange tradisjoner både i Oslo og i vår bydel. Hvilke tanker gjør du deg som rektor når dere nå nærmer dere skolens 100-årsjubileum i 2018?

-18. mars 2018 er datoen! Det er med respekt man leder en skole med så store og lange tradisjoner. Jeg vil ta vare på det som har vært og skape nye og gode tradisjoner. Allmøte med flere generasjoner på paviljongen viser at skolen har lange tradisjoner og har sterke bånd til nærmiljøet.

(RV)-Kan du alt nå røpe litt for Rundt vannet sine lesere om planleggingen av jubileet?

-Planen er i hovedtrekk slik: 18. mars 2018 er palmesøndag! Skolen kan ikke stå alene den datoen. En uke med fokus på jubileet uken for påske blir bursdagsfeiringen. Og det kan være vi lager vi en bursdagsfest for elevene utendørs også når det våres i 2018!

(RV)-Skolen er i vekst hvor mange elever har dere nå sammenliknet med for noen år tilbake?

-Fra høsten 2017 har vi 540 elever i tre paralleller. Skolen har økt med en klasse hvert årstrinn de siste seks årene. For sju år siden var det 150-200 færre elever ved skolen. Dette er årsaken til at vi bygger ut.

(RV)-Skolen har et flott uteområde og ligger fint til her i nordenden av Østensjøvannet. Kan du si litt om hvordan dere benytter dere av uteområdet/nærområdet i undervisningen?

-Uteområdet med skolegården er fredet. Vi bruker både skolegården, området rundt Østensjøvannet og Skøyenparken. Vi bruker også våtmarksområdet ved vannet i samarbeid med Østensjøvannets venner.

(RV)-Kan du beskrive hvilke fritidsaktiviteter som er i sving for elever fra skolen?

-Østensjø skoles musikkorps (ØSM) og Oppsal I.F. er viktig. Mange elever er med her. Korpset bruker skolen til øvinger og til loppemarkeder. Østensjø skole er nærskole. Det er flere aktiviteter knyttet opp til skolen via AKS (red.: Det tidligere SFO).

(RV)-Et maleri i den gamle gymsalen av Bjarne Ness: "Seierherrene vender hjem" er en del av norsk kunsthistorie og er beskrevet også i litteraturen av den svenske forfatteren Kerstin Ekman (jf. en reportasje i Rundt vannet (Østensjø historielag) i 2005). Kan du knytte noen kommentarer til kunsten dere forvalter ved skolen?

-Skolen har mye kunst som den låner av Oslo kommune. At skolen kan vise fram kunsten synes jeg er bra, samtidig kunsten er en del av undervisningen i kunst&håndverkfaget. Skolens fane hadde tidligere inskripsjonen "Undrer meg på hva jeg får og se – over de høie fjelle?" – et sitat fra Bjørnson. Jeg liker den inskripsjonen for det er viktig å undre seg og være nysgjerrig. I dag har vi mottoet "En skole med ambisjoner med hodet, kroppen og hjertet" for å illustrere skolens oppgaver: Både boklig lærdom, men også praktisk læring og aktivitet og at følelseslivet skal være med i dagens skole.

(RV)-Det er kjent at Østensjø skole trenger mer undervisningslokaler. Kan du kort beskrive planene for nybygg som kommer?

-Sommeren 2018 skal man begynne å bygge to nye bygg på Østensjø skole. De to byggene vil stå ferdige til skolestart 2020.

(RV)-Vi gleder oss til å se Østensjø skole blant de første i barnetoget i Oslo sentrum 17. mai til neste år, og regner med dere gleder dere til festen for de jubilerende skolenes elever i Rådhuset etterpå?

-Skolen gleder seg veldig til å gå først i toget og til festen i Rådhuset. For øvrig kan det nevnes at arkitekt Harald Bødtker tegnet Østensjø skoles første byggetrinn (bygget 1917/tatt i bruk 1918). Han tegnet også Tåsen skole (bygget og tatt i bruk 1916) og Kjelsås skole (bygget og tatt i bruk 1917).

(RV)-Historielaget takker for intervjuet og ønsker dere lykke til med 100-årsfeiringen av Østensjø skole i 2018!

-Mange takk!


Østensjø skole med Østensjøvannet og Oppsal i bakgrunnen. Foto Küenhold 1920-30 (NB)


Østensjø skole 1940—oslobilder.no


Illustrasjon av de nye skolebyggene (kilde: Undervisningsbygg 2017).