< Østensjø historielag
LogoHjem

En konsekvens av de forbedrete kommunikasjonene rundt byen, var at journalistene fra dagsavisene i Kristiania dro ut på oppdagertur i distriktet og lagde små artikler om livet i provinsen. Artikkelen under er en av skildringene fra den tiden.

Et besøk blandt "naturforskerne".

Indianerliv i Kristiania omegn.

SosialDemokraten 18.06.1918

Hele sommeren tilbringer mindst tusen husvilde fra Kristiania sitt liv i byens omegn. De bor enten i barhytter, jordhuler eller ganske simpelt under et tætbusket grantræ.

Især holder de til rundt om Huldreberget ved Aarvold og i Raadalen ved Troldvandet.

Jeg gjorde igaar en tur op i disse trakter bak Kristianias fattigste østkant og jeg fant folk i rad og række: Først en gammel gubbe, som sat alene paa huk og kokte kaffe, saa to gamle kjærringer og saa ikke langt fra dem i en bergh ved Østensjø en gammel mand, som kokte suppe i en zinkbøtte, en kjærring, som stoppet strømper og en ganske ung, kjæk sjømand, som netop sat og fortalte dem skrøner fra Russland

Vi bor hos'n "Nils" sa de. Han holder blaat tak og grønt gulv. Vi kaldes selv naturforskere, fordi vi er saa glade i at ligge rundt om Kristiania og studere naturen.

○ Hvad lever dere av?

Aa kjerringerne gaar i byen og sælger brisk og vilde blomster og løv og saa tigger de litt mat ved siden av. For pengene for bisken og blomsterne kjøper vi saa litt ind til ganske hyggelige smaaselskaper.

○ Paa turen videre op gjennom skogen traf jeg en fuglefanger og spurte ham:
Har De set mange naturforskere her omkring?

Ja i aar er det ualmindelig mange av dem paa grund av det deilige veir. Det er i virkeligheten ogsaa sundt at ligge ute om natten. Jeg kjender en naturforsker som nu er 77 aar gammel og frisk som en fisk, tiltrods for at han har været alt andet end forsiktig med sin helbred. Om vinteren ligger han på teglverkerne og om sommeren i skogen. Han heter "Bjørn" blant sine kamerater og han lever væsentlig av at være "fillepiller"

○ Er de ærlige alle disse naturforskerne ved Kristiania?

Aa nei, det er nok ofte saa som saa. For at faa litt bedre middagsmat hænder det jo ikke sjelden at de napper en kanin eller en hane. Det har hændt at de ogsaa har tat grisunger, men det er meget sjelden.

I almindelighet er de meget heftige og gemytlige folk, naar man træffer paa dem, men det hænder jo ikke sjelden, at de laver slagsmaal inbyrdes. Morsomt har de det forresten mangen gang med musik og sang.