LogoHjem

Vandring i Fjellhus hageby!

Av Bjørn Lilleeng

Lørdag 29.april var det klart for vårens historiske vandring. Denne gangen i Fjellhus hageby med en avslutning i Østre Aker kirke. Turledere var Sara Pihl og Roger Pihl. En nydelig vårdag var den perfekte ramme rundt kunnskapsrike formidlere!

Selv om Fjellhus er "nabobygda" til Bryn, er området forbausende lite kjent for disse naboene. Og stort oppmøte, ca 50 personer, tydet på at vi var mange som ønsket å lære mer.

Navnet Fjellhus kommer fra Fjellhus gård som i sin tid var en del av det historiske storgodset Teisen. At det var et storgods støttes også av at det på Teisen ble det funnet en stor sølvskatt i 1844. Den befinner seg i dag på Kulturhistorisk museum. Trolig ble den grav ned (av Teisenbonden?) sånn omtrent på 960tallet.

Fjellhus ble skilt ut som eget bruk tidlig på 1700tallet Rett før 1900 ble gården solgt til Mandalsgatens høvleri i Kristiania som trengte mer plass. Selve gården ble forpaktet bort noen år, men driften tok slutt rett etter andre verdenskrig. De siste, falleferdige bygningene ble revet i 1971.

På 1930 allet begynte utparselleringen av villatomter i regi av Mandalsgadens Høvleris eiendomsselskap, og særlig etter krigen skjedde utbyggingen raskt.

Hvor er så grensene mellom Fjellhus hageby og resten av Teisen? Hvis man går Teisenveien fra Bryn skole i retning E6, ligger Fjellhus på høyre side av veien og slutter der man krysser E6. Riktignok ble Lille Fjellhus skilt ut som egen gård på 1850tallet. Den gården lå på andre siden av E6, innenfor grensene til det som nå er kirkegården til Østre Aker kirke.

Fjellhus gård i landlige omgivelser i 1950

Vår vandring startet på Bryn skole fra 1900. Befolkningen økte raskt rundt århundreskiftet og Bryn skole tok over for Ulven skole, som samtidig ble nedlagt. Et antall på 300 elever ved oppstarten forteller om høy befolkningstilvekst. Den første overlæreren, Ole Devik, drev banebrytende pedagogisk virksomhet. For Bryn skole fikk etter hvert landets første skolehage.

For meg ble vandringen en skattejakt. Inne mellom all moderne bebyggelse hadde Roger plukket ut objekter som til sammen gav et inntrykk av hvordan Fjellhus hadde utviklet seg gjennom tida. Tomta til huset til Albin Jansen i Teisenveien 35, ble skilt ut i 1911. Albin jobbet på Fyrstikkfabrikken og fikk etter hvert ansvar for fyrstikkfabrikkens fattigkasse. Visstnok var det slik at Albin også bestemte hvem som var verdig mottaker av slike ytelser.

Ikke så mye å finne igjen av Fjellhus gård. Et pæretre. En treklynge som omringet et lysthus. Men nok til å skape undring over hvor fort landskapet endrer seg i våre dager.

Og steinen som ligger i kanten av Lunden, parkområdet. Ikke visste jeg at dette er gravsteinen etter yndlingshesten til Emmanuel de Thygeson, Norges største sjørøver (se tidligere nummer av Rundt vannet!) og eier av Skøyen gård i storhetstida på 1820 og 30tallet.

I Lunden kan vi i dag se tuftene etter krigens tyskerbrakker. Men i dag er det bare en park til glede for lokalbefolkningen.

Rett før den "midlertidige" broa (ble visstnok etablert som midlertidig i 1985) over E6 ligger politistasjonen i Teisenveien 4. Befolkningsvekst, industriutbygging, bryggeri gjorde at folk klaget over en del uro i området rundt Bryn på 1890tallet. Aker kommune etablerte derfor en del faste politistasjoner i denne perioden, og politistasjonen på Teisen var i funksjon fram til 1960tallet.

Og mens vi passerer E6 over en strøm av biler nevner en i vandrergruppen at hun husker da var lyskryss mellom E6 og Teisenveien. Dette må ha vært på 1960tallet, for tidlig på 1970tallet ble veien her firefelts.

Bryn politistasjon, Teisenveien 4. Foto: oslobilder.no

Vi rundet av en vellykket vandring med omvisning i Østre Aker kirke. Sara Pihl gav oss en fin orientering både om kirkebygg og kirkegård. Noen av oss våget oss opp i tårnet, en litt småskummel opplevelse. Godt å komme ned igjen til kaffe og kaker!

Og for de som ønsker flere detaljer og bilder fra vandringen anbefales søstrene Pihl sin hjemmeside: søstrenepihl.no

Fjellhus gård 1941. Foto: Wilse (NB)

Østre Aker kirke 1920 Foto: Wilse (NB)