LogoHjem

Prosjektet ”Lokalhistoriske bilder”

Av Inger Kjærnes

I lang tid har det vært diskutert å få samlet og systematiskert det store antall lokahistoriske fotografier som finnes i bydelen. Et stort problem var blant annet at det ikke fantes noe enhetlig billedarkiv i bydelen. De lokalhistoriske bilder som finnes er spredt på et stort antall hender. Ikke minst finnes det mange flotte gamle bilder fra bydelen på veggene og i albumene til de mennesker som bor her. Dette er kulturhistorie som må tas vare på!

Vi hadde derfor 2 hovemålsetninger da vi satte igang bildeprosjektet:

  1. Samle inn og lage et felles, digitalt arkiv for alle tilgjengelige lokalhistoriske bilder
  2. Gjøre disse bildene tilgjengelige for allmenheten gjennom bl.a. internett

Bildeprosjektet er et samarbeide mellom Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag. Leif-Dan Birkemo, Per Arne Dahl, Cathrine Senje og Inger Kjærnes jobber for tiden med dette. Ca. 400 bilder er nå skannet og ligger klare i bildebasen, flere finnes tilgjengelige for registrering. Basen er ikke på nettet ennå ,men vi håper den snart er å se på00 historielagets hjemmeside. Dette vil bli publisert seinere. Registreringsgruppen er som regel å treffe på Oppsal bibliotek onsdager kl. 12 - 15 og tar imot bilder for skanning.

Så let i gamle album og i skuffer, kanskje har du bilder som du vil dele med oss andre? I såfall ta kontakt eller send oss en email