LogoHjem

Jernbanen 150 år – veterantog på Bryn

Av Leif Dan Birkemo

Det var 1. september 1854 at det første jernbanetoget passerte Bryn. Da var ikke Bryn stasjon annet enn en enkel banevokterbolig for skifte av lokomotiver. Det var behov for opptil tre lokomotiver for å trekke vognene opp den bratte Brynsbakken på strekningen opp fra Jernbanegaarden, den senere Østbanestasjonen. Fire år senere ble det imidlertid ordinær stasjon på Bryn. I 1903 ble dobbeltsporet åpnet og i 1927 ble damp skiftet ut med elektrisk drift.

I forbindelse med 150-års jubileet ble det satt opp et tog på Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll med anledning til å kjøpe billett. De seks veteranvognene ble trukket av et damplokomotiv, men helt forrest et elektrisk lokomotiv. Åtte minutter etter avgang fra Oslo S kl. 12 søndag 5. september nærmest raste togsettet gjennom stasjonsområdet på Bryn. Her var det nok det elektriske som trakk, mens damplokomotivet sørget for masse nostalgisk røyk som la seg tett over broene ved Bryn.