LogoHjem

Terrassen på Christinedal

Av Bjørn Lilleeng

I første del av 1900-tallet var Christinedal, Norges første riksantikvar Harry Fetts hjem, et kultursentrum. Her bygde han opp et enestående bibliotek og malerisamling, her samlet han den tids ”kulturelite” til diskusjoner og selvskapsliv.

I forrige nummer av ”Rundt Vannet” hadde vi en gjennomgang av historikken til Christinedal og Høyenhall fabrikker. Noen har etterlyst en mer detaljert gjennomgang av mosaikken på terrassen til Christinedal, og den kommer derfor her.

Isolert sett er kanskje ikke terrassen noe stort kunstverk, men når en tenker på hvordan den ble til, og hvilke personer som var med å skape den, bør interessen vekkes. I dag er terrassen kanskje det viktigste vitnesbyrd om hvilken status Christinedal hadde rundt 1920.

Høyehall fabrikker var hjemsøkt av flere branner, og i 1916 brant det meste av de eldste fabrikkbygningene opp. I forbindelse med gjen- oppbyggingen ble mye stein sprengt ut fordi det trengtes til byggearbeidene.

I et par års tid lå det utspengte området urørt, Harry Fett hadde ikke bestemt seg for hva han ville bruke det til. Så kom ideen om at hver enkelt av hans arkitekt- og kunstnervenner skulle lage en tegning som utgangpunkt for en mosaikk der hver rute var 1,7 x 1,7 meter. Tilsammen var det 20 ruter som skulle fylles ut.

Det begynte med ”Bukken Bruse” av arkitekt Carl Berner, så bidro professor AW. Brøgger med en stilisert framstilling av et vikingeskip. Brøgger hadde selv deltatt i utgravingen av Osebergskipet. Etterhvert kom bidrag fra de fleste av vennene.


annonse

Dagen etter selskapet ringte maleren Erik Werenskiold til Harry Fett og beklaget at han ikke hadde fått sett noe mer på sine bjørnetegninger fra gamle dager. Som ung mann hadde han i 1870-årene sittet på Stortorget i Oslo og skissert bjørneunger som bjørnerekkerne hadde kommet med. Slik bidro Werenskiold med figuren ”Bjørneunge”.

Imidlertid var det stadig vanskelig å få tegninger fra fem av husets venner. De ble derfor invitert til middag for å fullføre sine tegninger. Ark og tegneutstyr var lagt ut på gulvet, og Harry Fett gjorde det klart at ingen middag ville bli servert før arbeidet var gjort! Men en av dem, Axel Revold, ble ikke ferdig før middagen måtte serveres, enda han hadde laget mange utkast. Under middagen forsvant han plutselig, og da de andre kom opp etter måltidet, hadde også Revold fullført sin skisse.

Den legendariske altmuligmann Harald Sørensen ved fabrikken var også steinhogger. I løpet av sommeren 1920 sørget han for at kunstnernes skisser ble lagt i mosaikk på terrassen.

På tross av noen sprekker og forskyvninger her og der, er terrassen fortsatt i god stand etter 85 år. Motivene er fortsatt lett gjenkjennelige, og når en kjenner historien bak dem, er dette et morsomt minnesmerke i vår bydel. (Se neste side)

Det er også fint å se at Barra AS, som nå eier Christinedal, sørger for å fjerne mose og annet rask slik at mosaikken framstår så bra som en kan forvente.Motivene er:
2) 1) Carl Berner: ”Bukken Bruse”.
2) Harry Fetts egen skisse
3) AW Brøgger: ”Vikingeskip”.
4) Henrik Sørensen: ”Rådyr i silhouett”.
5) Gerhard Munthe: ”Familievåpen”.
6) Oluf Wold Thorne: ”Pegasus”.
7) Hans Dedekam.
8) Rolf Thommesen: ”Tidens tegn”s ugle.
9) Axel Revold.
10) Erik Werenskiold: ”Bjørneunge”
11) Munte-Kaas’ familievåpen.
12) Johan Bøgh: ”Bergens Byvåpen”.
13) Nils Ryjord: ”Familievåpen”.
14) Haakon Shetelig: ”Osebergmotiv”.
15) Magnus Poulsen: ”Utkast til Oslo rådhus”.
16) Hans Aall: ”Familievåpen”.
17) Christian Langaard: ”Familiemonogram”.
18) Johan Nordhagen: ”Nidarosdomens vestfront”.
19) Harry Fetts egen skisse.
20) Arnstein Arneberg: Premiert utkast til Oslo rådhus.

terasse