LogoHjem

Østmarkbilder fra en svunnen tid...

Rolf Holth er blant dem som gjør oss i stand til å gjenskape området vårt i tidligere tider. Her er et par av hans blinkskudd fra Østmarka på 1950-tallet.

Gullsmeden var en kjært turmål, men ble nedlagt som utfartssted i 1951 pga drikkevannsrestiksjoner etter at Elvåga ble drikkevann. Bildet er tatt i 1957.

Sarabråten i 1957. Etter at hovedbølet forlengst var revet (1912), stod kuskeboligen på bildet fram til 1971