LogoHjem

Samferdsel

Da jernbanen kom i 1850-årene med Bryn som første stasjon, fikk vi her Norges første stasjonsby. Men det var først med Østensjøbanen at stedet skiftet karakter og ble en forstad i rivende vekst. I 1926 åpnet strekningen Vålerengen-Godlia, noe seinere videre til Oppsal, og derved var grunnlaget lagt for effektiv kommunikasjon mellom forstaden og sentrum.

Bryn jernbanestasjon ble etablert i 1858, fire år etter Hovedbanens åpning. Med jernbanen ble Bryn et naturlig etableringssted for ny industri, og i kjølvannet av dette kom bebyggelsen. Dagens stasjonsbygning er fra 1902, mens stasjonsmesterbygningen er fra 1880-tallet.

Bryn jernbanestasjon i 1922. Kristiania Teglverk til høyre i bakgrunnen.Kiosken mellom toalettet og stasjonsbygningen.

Nær stasjonen finner vi bygningen som ble oppført i 1880-årene for Erlanger Bryggeri, fra 1908 Norske Jernstøperier og fra 1930-årene OWA fabrikker som begynte med lakkproduksjon, nedlagt i 2005. Sammen med Joh. Petersens Lin- og Bomullsvarefabrikk fra 1889, med én gjenværende rehabilitert bygning, danner disse bygningene et spesielt historisk miljø.

Østensjøbanen krysser Alna i 1926. Ved kongelig resolusjon ble det i 1921 gitt grønt lys for å bygge en bane mellom Vålerenga og Oppsal. Frem til 1936 måtte man bytte til bytrikk på Etterstad.

Gammel og ny trikk på Bryn. A-vogn og Gullfisk møter hverandre.
Bryn Torg, fra venstre: Thorsens kolonial, Lundbergs Elektriske forretning, Bryn Apotek, Bryn Manufaktur, S.E. Gullerud Isenkram og Fargehandel.

Bytrikk på Oppsal T- banestasjon i 1967. Bøler fikk trikk i 1958.