LogoHjem

Boligbygging

Oppstykkingen av gårdene til villatomter skjøt fart rundt århundreskiftet, og først ute var Oppsal. Der oppsto den første småhusbebyggelse etter at Søndre Oppsal gård ble utparsellert ca 1900.

Nybyggere i Tyristubbveien. Husets navn "Nilsberg". Mathias Bogstad, far til Adolf Bogstad, kjøpte "Nilsberg". Ca. 1910-20.

"Furu" i Oppsalveien i 1914, nå revet. En tid eid av N. Østerholt, redaktør av "Vepsen".

Blokker på Bøler i 1956, tegnet av arkitektene Jens A. Selmer og Preben Krag. Foto: Jens A Selmer

Hus på hjørnet av Peter Aas’ vei- Promenaden. Ca 1920.

Fuglemyra borettslag i 1959.Høyst sannsynlig er det Oppsaltoppen 15 (i forgrunnen) og 17.