LogoHjem

Hvordan var det på Bryn rundt 1905?

For hundre år siden var landskapet her i området ganske annerledes enn i dag. Både på Østensjø og Skøyen gård vaiet kornaksene i vinden, og kuene gikk ute og beitet, mens hestene ble brukt som trekkdyr foran plogen eller vogna. Til tross for at husmannsvesenet var i ferd med å bli avviklet, var det på denne tiden flere husmannsplasser som lå under gårdene. I brytningen til denne landlige ”idyllen” er industrialiseringen på Bryn som allerede da hadde pågått i flere tiår.

Fabrikker ble anlagt i og omkring Christiania rundt midten av 1800-tallet. Billig kraft var en vesentlig faktor for å anlegge en fabrikk, og derfor ble områder rundt elvene Akerselva, Lysakerelva og Alnaelva brukt som fabrikkområder. Som følge av industrialiseringen vokste bosetningen og folk kom flyttende hit fra både fjern og nær. Det var for eksempel ikke uvanlig med svensk arbeidskraft i fabrikkene.

Enkelte steder ble det oppført arbeiderboliger, men også andre boliger ble oppført som følge av industrialiseringen. For arbeiderne var det flere fordeler ved å bo i nærheten av arbeidsstedet.

Det var få kommunikasjonsmidler og de som fantes var dyre sett i forhold til arbeidslønningene. Alternativ reisemåte for dem som jobbet i sentrum var å gå eller å ta toget.

Toget gikk en gang i timen fra Bryn, men om vinteren var det ofte store forsinkelser på grunn av snø og kulde.

Det var mange fabrikker som trengte arbeidskraft, eksempelvis kan vi nevne

teglverket, fyrstikkfabrikken, Høyenhall fabrikker, Linfabrikken og Akers bryggeri.

Å jobbe som fabrikkarbeider var et slitsomt arbeid. Til tross for at maskinene gjorde mange arbeidsoppgaver var det mye manuelt arbeid som måtte gjøres. I mange av fabrikklokalene var det svært mye bråk og temperaturene innendørs kunne variere mellom iskaldt og glovarmt etter årstiden. Det var lange arbeidsdager, og det var vanlig med 60 timers uke.

De som ikke hadde fabrikkarbeid kunne livnære seg som håndverkere eller dagarbeidere.

Gårdene i distriktet trengte hjelp i onnene, og om vinteren foregikk det isskjæring. Ellers var det mange som jobbet som håndverkere av ulikt slag.

Boforholdene var etter vår målestokk svært dårlig. Husene var ofte dårlige og trekkfulle. De færreste hadde innlagt strøm og hvis det var vann var det selvfølgelig bare kaldt. Noe offentlig bad fantes heller ikke, så det var vel så som så med hygieneforholdene.

Bryn stasjon ca 1910. Stasjonsmester Madsen hilser på de reisende og passer på at alt går går rett for seg på stasjonen. I bakgrunnen Aker bryggeri som ble nedlagt noen år tidligere