LogoHjem

Gravrøyser og gravhauger

Gravhavgen på Nordre Skøyen. Foto: Sigurd Senje

Det finnes gravrøyser og gravhauger i vårt nærområde. På Tallbergåsen som ligger rett bak Manglerud videregående skole er det påvist 5 røyser. Ved Nordre og Søndre Skøyen gård og ved Østensjø gård er det gravhauger. Forskjellen på gravrøyser og gravhauger er at mens haugene er bygget av stein, jord og leire, så er røysene kun bygget av stein. Om forskjellene skyldes at de er bygget av ulike folkegrupper eller i forskjellig tid er usikkert. De er bygget i førkristen tid, og arkeologene tidfester dem til jernalderen.

Gravhauger og gravrøyser er som navnene tilsier graver, og de finnes i ulike størrelser og konstruksjoner. Hvorfor de døde ble lagt i hauger og røyser kan ha flere forklaringer.

Beliggenheten var viktig. Det gikk oldtidsveier gjennom Tallbergåsen og mellom Skøyen gårdene og Østensjø. Et viktig poeng må derfor være at de var synlige for omverden. Årsaken kan ha vært at monumentene ga makt og prestisje, at de var et juridisk rettighetsdokument til jorda samt at forfedrene ble synliggjort. Ved forfedrekult vil sistnevnte være vesentlig.

Arbeidet med å sette opp hauger og røyser var tidkrevende, og det ble vanligvis nedlagt gravgaver. Dette var noe kun de mektigste hadde mulighet til.

På Tallbergåsen ses røysene i dag bare som groper. Når, av hvem og hvorfor disse er utgravd er vanskelig å si, men det kan ha vært gravrøvere. Haugene derimot står der fremdeles og er lett synlige. Mange lurer på hvorfor haugene ikke er gravd ut. Årsakene til dette er flere. For det første er det et økonomisk spørsmål. Andre viktige årsaker er at hvis vi graver ut haugene vil kulturminnene forsvinne. Det betyr at de neste generasjonene ikke får mulighet til å oppleve dem. De neste generasjonene vil etter all sannsynlighet også ha bedre utstyr og metoder til å få fram kunnskap om haugene enn det vi har i dag. Med vår teknologi må vi fysisk grave ut haugene for å se hva de inneholder. Det er antagelig lite eller ikke noe å finne i disse gravene. Etter alt å dømme har gravrøvere tatt med seg det meste. Det som eventuelt har blitt oversett er nok ikke bevart, fordi forholdene for bevaring ikke er av de beste. Vi får med andre ord antagelig ikke svar på noe som helst ved å grave ut haugene med dagens metoder, så det er vel best at de ligger der for å vise fordums stolthet

Mange spor etter fortiden er borte. Det meste av redskapene og våpnene som ble laget av tre, horn og metall, har gått i oppløsning. Redskaper av stein slik som øksene på bildet har blitt bevart. Disse øksene er funnet på Østensjø gård. Øks nummer en og tre er i flint, og man kan se hoggmerker på oversiden av øksene. Foto: Ove Holst