LogoHjem

Høyenhall teglverk

Høyenhall teglverk 1925

Der hvor Brynsenteret ligger i dag lå det tidligere et teglverk. Høyenhall teglverk ble oppført 1892. Teglverkindustrien har lange røtter i Norge. I middelalderen, på Håkon V Magnussons tid, ser vi de første sporene av industrien. Teglsteinen har antagelig vært brukt til påbygging av Mariakirken, byggingen av Akershus, og til gulvfliser i klosteret på Hovedøya.

Etter at Oslo brant i 1624, ble byen flyttet av Christian IV, og det ble innført murtvang innenfor bygrensen. Dette gjorde sitt til at teglindustrien vokste. På slutten av 1800-tallet var det stor byggeaktivitet. Da det fortsatt var murtvang, ble det behov for flere teglverk. På landsbasis var det ved århundreskiftet rundt 300 verk

Å jobbe i teglverksindustrien må ha vært et slit. Til utpå 1920 tallet var alle operasjonene manuelle. Først måtte leira hentes ut og kjøres i trillebår. Deretter skulle den legges i former for å tørke. Dette arbeidet ble gjort i sommerhalvåret. Om vinteren ble steinen brent i store ovner, såkalte ringovner. Christiania teglverk i Nils Hansens vei står fremdeles, og her kan man se en slik ovn. (Jeg ble advart mot rottene rundt ovnen, men så heldigvis ingen.) Varmen fra disse ovnene trakk til seg mange husløse. Det blir fortalt at det var mange som snek seg inn og sov oppå disse ovnene om natta.

Produksjonen var svært brannfarlig, og mange verk brant ned. Dette skjedde også med Høyenhall teglverk. Det brant i 1925, men ble bygget opp igjen samme år. Bildet under er fra før brannen. Teglverket produserte takstein, murstein og rør. Mot slutten av 1950 tallet ble konkurransen fra Betong og Leca for stor. De røde mursteinene, farget av jerninnholdet i leira, måtte vike for nyere materialer, og på begynnelsen av 1960 tallet ble verket nedlagt.