LogoHjem

Bryn fyrstikkfabrikk

Bryn og Halden Tændstikfabrik ca.1900.

Fyrstikkbakken er kalt opp etter Bryn fyrstikkfabrikk. Fabrikken ble grunnlagt i 1872 og drevet frem til 1932. I 1875 var det 68 fast ansatte og i tillegg var det mange hjemmearbeidere. Dette var ofte småbrukere eller husmenn. Husmenn under Skøyen, Tveita og Manglerud hadde dette som bigeskjeft.

Hjemmearbeidet besto for det meste i å lage eskene og var ikke særlig bra betalt. Fra 1884 ble eskene laget maskinelt, og hjemmearbeidet tok slutt. Fyrstikkfabrikker var selvfølgelig svært brannfarlige. I 1879 brant fabrikken og eieren bygget den ikke opp igjen. Først fire år senere kom produksjonen i gang igjen. Da flyttet H. Jølsen Tændstikfabrik A.S i Enebakk sin produksjon til Bryn. Fabrikken ble bygget opp igjen og utvidet. I tillegg ble det satt opp en arbeiderbolig. Bygningen brant dessverre ned på 1990-tallet.

I 1883 hadde bedriften 158 ansatte. Utvidelsen var en av årsakene til at antall ansatte hadde økt betydelig. Av de sysselsatte var 38 gutter og jenter under 15 år. Først i 1892 kom loven om barnearbeid, der barn under 14 år ikke hadde lov til å arbeide. En viktig årsak til at denne loven ble gjennomført, var at lærerne klaget over at barna enten ikke hadde tid til å være på skolen, eller at de sovnet under undervisningen.

De første fyrstikkene som ble produsert i Norge var svovelstikker. Disse tok ikke fyr ved at man dro dem over en ripe, men måtte holdes ved glo eller flamme for å ta fyr. Det var først på 1820- tallet at friksjonsfyrstikker kom i bruk. Disse var naturligvis svært brannfarlige, og kunne ta fyr både ved for høy temperatur eller ved friksjon. Det skulle veldig lite til, og å miste ned en eske kunne være nok. God innpakking ved transport var derfor viktig. Friksjonsfyrstikkene inneholdt mye fosfor og mange arbeidere ble syke. I 1889 påla sunnhetskommisjonen Bryn fyrstikkfabrikk å montere avsugningsanlegg og å forbedre vaskemulighetene slik at arbeiderne kunne vaske seg skikkelig. Fra om lag 1880-tallet kommer de såkalte sikkerhetsstikkene som var mye sikrere og mindre helseskadelige for arbeiderne.

Fra 1904 ble det kun produsert sikkerhetsstikker i fabrikken.

Bryn Tændstikfabrik ble slått sammen med Halden Tændstikfabrik i 1913, og senere med Nitedals. I 1932 ble fabrikken nedlagt. I dag brukes lokalene av Savo kontormøbler.