LogoHjem

Østensjø skole

Østensjø skole ble vedtatt bygget i 1915. Skolen sto ferdig i 1917, men ble ikke offisielt åpnet før i mars 1918. Årsaken til den forsinkede åpningen var at grunnforholdene var dårlige, noe som førte til at jord og leire raste ut under gravearbeidet. Før skolen ble bygget, var barna henvist til Abildsø eller Bryn skole. Skoleveien var derfor lang for mange elever. Selv etter at Østensjø sto ferdig, var det fortsatt mange som hadde lang skolevei. Skolekretsen favnet husmannsplassene langt inne i marka, og om vinteren var det mange som gikk på ski til skolen.

Det ble tidlig klart at skolen var for liten, så i 1925 ble det reist en ny bygning i murstein. Denne delen ble da kalt for den nye skolen, mens den hvite bygningen fra 1917 ble kalt for den gamle. I den nye bygningen var det gymsal, men det manglet dusj. Noen dusjer var det imidlertid i den gamle bygningen, og elevene hadde badetime (dusjet) en gang i uka. Det var jo mange som ikke hadde dusj hjemme, så dette var nok et kjærkomment tiltak og et ledd i statens hygienetiltak.

I gymsalen ble det på 20-tallet malt en freske over hele endeveggen. Det ble malt av kunstneren Bjarne Ness. Bildet heter ”Seierherren vender tilbake” og er svært kjent. Maleriet ble restauret for noen år siden og er verneverdig, noe også bygningene er.

Under krigen ble skolen brukt av tyskerne og elevene ble spredt rundt i distriktet. Noen gikk på Bryn skole, mens andre hadde skole på Nordre Skøyen hovedgård.

Etter krigen var det rekordstore barnekull og skolen måtte igjen utvides. I 1953 ble det derfor satt opp en paviljong. Den står fremdeles, og er nylig blitt pusset opp med blant annet nytt ventilasjonsanlegg.

Skolens første overlærer var Johan Evje. I tillegg til å være overlærer var han komponist, organist, og medlem av Aker formannskap. I 1966 ble han hedret med å få en vei i skolens nærområde oppkalt etter seg.

Østensjø skole ca. 1925