LogoHjem

Kildal

I 1849 kjøpte Peter Wessel Wind Kildal et stort jordstykke på Høyenhall av Otto Fredrik Wold på Søndre Skøyen. Det var Kildals første skritt for å etablere seg her. I løpet av de neste tiårene kjøpte han opp mer jord, både av Søndre og Nordre Skøyen. Kildal var allsidig mann. Det han kanskje er mest kjent for her i distriktet, er den store frukthagen på Høyenhall. Hagen dekket et område på nærmere 200 mål, og var den største frukthagen i Norge. Hagen besto av frukttrær og bærbusker. I 1872 var det mellom 3000 og 4000 frukttrær og omtrent 10 000 bærbusker. Det ble blant annet fortalt at avlingen var på 12 tonn rips og stikkelsbær. Deler av avlingen ble solgt på torget, men mye gikk også til hans egen mineralvannfabrikk.

Kildals sommerresidens i Kildals vei 16 i ferd med å rives i 1975 Foto fra Høyenhallboka

I tillegg til frukthagen og mineralvannfabrikken anla han og drev flere andre fabrikker.

Fabrikkene produserte blant annet sjokolade, eddik og brissel. Brissel er et fargestoff som særlig ble brukt til farging av ull.

Brisselfabrikken lå ved Østensjøbekken, der Fett-fabrikken senere lå.

I frukthagen anla Kildal sommerhus og et flott damanlegg, samt en utkikksplattform.

Plattformen var cirka tre og en halv meter høy, og her drakk han kaffe med gjester på fine sommerkvelder. En musikkpaviljong ble anlagt i den nedre park, og her spilte musikken opp ved festlige lag.

P.W.W. Kildal ble født på Sunnmøre i 1814. Etter konfirmasjonen ble han sendt til Christiania for å gå i handelslære hos Chr. Benneche som drev med kolonial og vinhandel. Etter endt læretid fikk han i 1842 borgerbrev og startet sin egen forretning på Egertorget i samme bransje som Benneche. Senere ble han en meget allsidig forretningsmann og i tillegg til diverse fabrikker hadde han også en stor gård på Hedemark som drev med kjøttproduksjon i stor stil. Deler av kjøttproduksjonen ble eksportert til England.

Kildal eide også skogsområder i Solør og hadde selvfølgelig eget sagbruk. I 1860-årene overtok han et industrianlegg på Lilleborg. Her ble det etter hvert eddikbryggeri, såpekokeri og bomullsspinneri. Kildal regnes som grunnleggeren av Lilleborg fabrikker.