LogoHjem

Østensjø historielag gjennom 10 år

Av Bjørn Lilleeng

11.februar feiret Østensjø historielag sitt 10-årsjubileum med jubileumsmøte på Nordre Skøyen hovedgård.

Egentlig har historielaget vært aktivt i 11 år, siden det allerede i mai 1998 ble satt sammen et interimstyre som fikk til oppgave å legge til rette for historelagsdrift i vårt område. Men i og med at det første ordinære årsmøtet ble arrangert våren 1999, er det formelt rett å si at vi i år fyller 10 år.

Nå var det ikke slik at interessen for lokalhistorie hadde vært fullstendig manglende før den tid. Både Bryn vel, Østensjøvannets venner, Deichmann og andre foreninger og privatpersoner hadde drevet lokalhistorisk virksomhet i mange år.

Personlig husker jeg veldig godt en helt glimrende utstilling med lokalhistoriske bilder som høsten 1996 ble arrangert på Deichman/Oppsal. Mange kjenner også til de lokalhistoriske videoene som ble produsert tidlig på 90-tallet. Dette var et omfattende prosjekt der man presenterte bydelens historie ved å intervjue gamle folk herfra.

Viktig å trekke kulturminner fram i lyset

Motivet for å starte historielag var likevel å få et enda mer fokus på Østensjøs lokalhistorie.

Mange synes var viktig å spesielt å rendyrke også disse sidene ved det flotte området vi bor i. Østensjø er jo kjent for sin unike blanding av natur og nærhet til by. Et historielag kan systematisk jobbe med å trekke kulturminnene fram i lyset. Kanskje kan dette også gi et bidrag til å øke kvaliteten på det man opplever ved å bo her.

Til å begynne med drev vi med to ting: Vandringer og foredrag. Etterhvert har repertoret utvidet seg, og noe av det som i mine øyne har vært mest vellykket, er prosjektene vi har gjennomført i samarbeid med andre foreninger.

Samarbeid med andre lag og foreninger gir resultater

Østensjø lokalhistoriske bilder ble startet opp i 2003, offisielt åpnet i 2004, og har blitt en stor suksess. Vi er jo et lite lag, og samarbeidet med Østensjøvannets venner og Deichmanske bibliotek har vært meget viktig for dette prosjektet. Mer enn 2000 bilder er nå registrert og tatt vare på for ettertida. Ofte er det bilder herfra som forsyner onsdagens nummer av AftenAften med lokalhistoriske bilder.

Østensjø kulturkart er et annet meget vellykket samarbeidsprosjekt. Finansiert av bydelens kulturmidler, men gjennomført av historielaget og Østensjøvannets venner, ble kulturkartet formidlet til alle husstander i bydelen (ca 25.000 husstander) i februar 2007.

Fra historielagets vandring langs Oldtidsveien i 2004. Cathrine Senje deler sine store kunnskaper med deltakerne

Historiske vandringer og foredrag stimulerer interesse for lokalhistorie

For våre medlemmer virker det som om de historiske vandringene våre har betydd mye. Enkelte vårvandringer i godt vær har hatt over 100 deltakere, noe som forteller om stor lokalhistorisk interesse. Jeg husker også med glede mange godt besøkte møter og foredrag. Vi er så heldige at vi har mange flinke fortellere som kan sin lokalhistorie blant oss, og de har villig bidratt til å spre sine kunnskaper.

Førjulsmøtet har blitt en etablert tradisjon de siste årene. Blandingen av lokalhistorisk og kulinarisk påfyll har gjort disse møtene til et flott innslag i adventstiden.

Hva med de neste 10 år?

Et 10 års tilbakeblikk inspirerer også til å tenke på historielagets framtid, hva vil de neste 10 årene bringe? Et historielag representerer påmange måter en motkultur til det stressende og oppjagende samfunnet vi opplever til daglig. I styret har vi ofte sagt ”Det vi ikke rekker i år kan vi ta et annet år”.

Det vi likevel mer og mer opplever også i vår bydel, er at de få kulturminnene vi har igjen utsettes for et stadig økende press. Oldtidsveien blir lagt under asfalt, Christinedal – Harry Fetts kultursentrum – blir foreslått benyttet som barnehage. Gode formål blir satt opp i mot hverandre: I en bydel med stort behov for barnehageplasser er det fristende å la Christinedal bli ”kulturbarnehage”.

Slike situasjoner vil det sikkert bli flere av i flere av i årene framover. Og her er det viktig at historielaget kompromissløst støtter opp mot inngripen i våre kulturminner. I framtida bør kanskje historielaget, i samarbeid med andre lag og foreninger, bli mer aksjonsrettet. I enda større grad si klart i fra der vi mener det begås overgrep mot våre lokale kulturminner.

Eksempel på kulturminne som er verd å bevare for kommende generasjoner: Eduard og Harry Fetts Christinedal med mosaikkhagen

En tapt sak? Må vi framtida også finne oss i at kultur-minner som Oldtidsveien blir lagt under asfalt?