LogoHjem

Østensjø historielag har fått ny nettside

Av Bjørn Lilleeng

Lenge har styret i Østensjø historielag innsett at nettsiden var moden for en fullstendig ”overhaling”. Nettsiden ble opprettet da historielaget var i startfasen og var preget av den tids tankegang og prioriteringer.

er derfor med stor glede at vi nå kan presentere en helt ny nettside. Den er opprettet med tanke på å å tilfredstille dagens behov for raske oppdateringer. I tillegg har den et mye mer moderne og tiltalende design. Den nye siden ble åpnet i forbindelse med historielagets jubileumsmøte, og jeg vil her gå gjennom hovedpunktene med den nye siden.