LogoHjem

Hvor lå hoppbakke nummer to?

Av Bjørn Lilleeng

I 1900 anla Kristiania skiklubb hoppbakke i Båthusbakken, rett sør for tunet på Sarabråten. Tilløpet lå opp til venstre for veien med isen på Nøklevann som slette. Dette var en 35 meters bakke og Sarabråtrennet ble etterhvert en svært populær årlig begivenhet. I 1907 var det visstnok 300 deltakere og 2-3000 tilskuere til stede under rennet.

Utviklingen gikk videre, og deltakere og tilskuere ønsket seg større hopplengder. I Holmenkollen ble det i 1918 satt ny bakkerekord på hele 42 meter. For å møte denne utfordringen måtte man bygge en ny hoppbakke ved Sarabråten. Terrenget i lia nord for veien til Mariholtet egnet seg godt. Her ble det bygd stillas og hopp, og dalbunnen der veien går ble slette.

Dette ble en 50-meters bakke. Like stor som Holmenkollen var på den tida! Likevel viste det seg at det etterhvert ble vanskelig å konkurrere med

Holmenkollen, og det siste rennet i Sarabråtbakke nummer to gikk i 1928.

Det som i dag er påfallende, er at alle spor etter denne bakken tilsynelatende er forsvunnet. Jeg har lett etter bolter i fjellet og eventuelle andre spor uten hell. Eller finnes de der likevel, hvis man leter godt nok? Har noen av leserne noen tips her?

I såfall ville det vært flott å kunne markere et kulturminne som for 100 år siden konkurrerte i berømmelse med Holmenkollen.


Sarabråtrennet i 1902