LogoHjem

Fotoarkivet på Jernbanemuseet:

Flotte bilder som forteller historie fra området rundt Bryn

Tekst: Knut Helge Midtbø, Foto: Norsk Jernbanemuseum

På julemøtet 3. desember 2008 var vi så heldige å få Erik W. Johansson til å holde foredraget: "Hovedbanen og Bryn stasjon". Han ga oss oversikt og eksempler fra Hovedbanens historie med et spesielt fokus på Bryn stasjon. Foredragsholderen er mangeårig formann i Norsk Jernbaneklubb, avdeling Oslo og omegn. Vinteren 2010 har han også vært fagdommer i Kvitt eller Dobbelt. Norsk jernbaneklubb har nå lokaler i nedlagte Bryn stasjon.

Desemberkvelden i 2008 fikk vi en grundig gjennomgang av Hovedbanens historie med særlig vekt på området rundt Bryn. Mye artig stoff fra arkivene til Norsk Hovedbane ble tatt fram.

Et eksempel er de detaljerte rapporter fra frakttjenesten ved stasjonen som samtidig tallfesta utviklingen av brennevinsproduksjonen på Bryn.

Et annen eksempel var en håndbok for jernbaneansatte. Denne beskrev en mengde stasjoner i hele Norge i forhold til stillingstyper, tjenesteforhold og botilbud for de ansatte. Bryn stasjon ble treffende beskrevet som et sted med lite utsikt!

For mange av oss var nok allikevel alle de flotte bildene fra omlegging til dobbelspor Oslo - Lillestrøm litt av en overraskelse. Denne store ombyggingene pågikk fra 1902 til 1904. For sin tid var dette et nasjonalt prestisjeprosjekt som ble profesjonelt og godt dokumenter med fotografier. Disse bildene er tilgjengelig på i Hovedbanenes fotosamling som ligger tilgjengelig i fotodatabasen til Jernbanemuseet på Hamar.

Bruk av fotodatabasen

Gå inn på museets web-side www.norsk- jernbanemuseum.no og velg ”Samlinger”.

Deretter velger du ”Søk i databasen”. På søkebildet trykkes ”Enkelt søk” og på neste bilde må ”Bibliotek” i Katalog-feltet endres til ”Foto”. Søkefunksjonen fungerer dessverre ikke i Mozilla Firefox, så du må bruke en annen nettleser.

Det er ingen overordnet beskrivelse av bildene ennå. Du må søke f.eks med emneord som ”dobbeltspor” og Hovedbanen. Årstall er også et godt søkebegrep, likeså stasjonsnavn.

Ved årstall vil et søk på for eksempel 190 dekke 1900-tallet, 191 dekker 1910-tallet osv. Bildene kommer fra en rekke kilder, løse bilder, album etc.

Du kan også søke på nærliggende bildenummer. Hvert bilde har et 6-sifret nummer, for eksempel 005463. Søk på 0054 gir søk på hele hundretallet.

Ved bruk inngår museet en skriftlig avtale med bruker. Denne regulerer bruken. De tar bruksavgift ved kommersiell bruk, men har ikke bruksavgift ovenfor historielag. I tillegg må bestiller betale for høykvalitets scanning, om de da ikke har bildet i trykkekvalitet (Museet forteller at i dag er kanskje 50% i det). Scanning koster kr 125 pr stk + mva. Da får du bilder uten logo.

Museet har ikke bilder fra forstadsbanene i Oslo. Skulle det være ett eller annet bilde som er kommet dit, er det unntaksvis. Det er mulig det kan finnes noen få bilder i samlingen av leveransefoto fra Skabo Jernbanevognfabrik.

Ny bru over Østensjøveien ved Bryn stasjon

Bildet (se neste side) ble brukt på julemøtet. I bakgrunnen ser vi gårdene som fortsatt lå i fred rett bak jernbanebyen på Bryn.

Etter 50 år med jernbane forbi Bryn hadde bondesamfunnet fortsatt holdt stand mot byutviklinga. I dag er dette området forlengst omdannet til by.

Thomas Thomassen Heftye omkommer i stor togulykke

Thomas Heftyes sønn, Thomas Thomassen Heftye overtok Sarabråten da faren døde i 1886, gjorde stedet om til helårsbolig (fram til 1905).

I 1897 hadde han oppført villaen i dragestil på eiendommen. Aker kommune regulerte Nøklevann til drikkevannskilde og kjøpte vannet og omliggende

områder i 1897, og resten av gården i 1911. Husene ble så revet i 1917.

Det er mindre kjent at Thomas Thomassen Heftye noen få år seinere var en av seks samfunnstopper som omkom i Nidareid-ulykken i 1921, i forbindelse med åpningen av Dovrebanen.

En rekke uheldige omstendigheter og misforståelser som opptrådte samtidig var årsak til ulykken, som medførte endringer i jernbanens sikkerhetsreglement og rutiner. Fire jernbanemenn ble satt under tiltale, men i hovedsak frikjent.


Bygging av bru over Østensjøveien ved Bryn stasjon under anlegget av dobbeltsporet Oslo—Lillestrøm 1902—04

Bilde tatt etter Nidareidulykken natt til 19. desember 1921, Bildet viser damplokomotivene nr. 182, 365 og 364


Kilder