LogoHjem

”Siden Bryn terminal ville bli hovedinnsjekkingsted for Gardemobanen, regnet man med at 17 millioner årlige passasjerer ville benytte stasjonen”

Da Bryn stasjon skulle bli hovedterminal for Gardemobanen

Tekst: Bjørn Lilleeng Illustrasjon: NSB

Året var 1992 og Gardermoen var valgt av Stortinget til å bli Norges nye hovedflyplass. For å planlegge Gardemobanen laget NSB en utredning der man så for seg at Bryn stasjon skulle få en svært viktig rolle.


I det mest aktuelle forslaget skulle traseen følge hovedbanen i dagen via Bryn stasjon til Alnabru og i tunnel derfra under Groruddalen. Bryn stasjon lå ideelt til med kort avstand fra T-baner, buss og veisystem. Man så for seg at Høyenhall og Brynseng T-baner kunne slås sammen til en stasjon på Bryn bru med direkte tilknytning til jernbanestasjonen og busslinjer. Stasjonen ville også være velegnet for tilbringertranport med bil og taxi.

Ved å fjerne den gamle bebyggelsen fikk man plass til en helt ny Bryn terminal som også ville ha parkeringshus for langtidsparkering. For å betjene den omfattende trafikken måtte Østensjøveien utvides til 4-felts vei

Siden Bryn terminal ville bli det viktigste innsjekkingsted for Gardemobanen, regnet man med at 17 millioner årlige passasjerer ville benytte stasjonen.

På et folkemøte på Breidablikk høsten 1992 ble en sjokkert lokalbefolkning presentert for omfattende disse planene som var gitt en flott innpakning: «Vi skal gi dere Norges beste kollektivtilbud!».

Etter et nytt folkemøte i januar 1993 ble det laget en uttalelse som påla myndighetene å skrinlegge prosjektet. Det ble da også i første omgang resultatet, forslaget falt på grunn av manglende konsekvensutredning.

Selv om planene heldigvis var langt fra å bli realisert, er det viktig å minne hverandre på å være årvåkne. I konkurranse med effektivitet og penger ser det ut som om verdier som bomiljø og kultur har trange kår.

Bryn stasjon i 1998? Slik framstår stasjonen iallfall i planene fra 1992