Velkommen til Østensjø historielag

Historielaget ønsker alltid nye medlemmer velkomne!
Medlemsskapet koster 200 kroner for 2022, inkludert årboka for 2022 som utgis i september.
I tillegg til å få årboka blir dere invitert til våre ulike arrangementer!
Som et fantastisk lokketilbud kan vi tilby de første 30 som melder seg inn, får årboka for 2021 på kjøpet. Vi har bare 30 årbøker igjen, så her blir det førstemann til mølla. Vi håper riktig mange har lyst til å bli med.
Du vippser bare 200 kroner til 574909. Husk å oppgi adresse! Velkommen!

2022 - Våre planer fremover:

Med fortsatt stor usikkerhet rundt smittesituasjon og møtebegrensninger, har historielaget valgt å vente med å tidfeste nye aktiviteter for våren 2022. En forløpig plan er å muligens avholde et medlemsmøte i slutten av februar og årsmøte ca 23. mars. Det jobbes også med å arrangere en "utflukt" til fangstanlegget på Stallerudåsen, muligens med en svipptur innom Jørgensrud/Bremsrud. Ekskursjonen vil bli arrangert mai-juni.

Styrets medlemmer jobber for tiden aktivt med å sikre fremtiden for billedbasen i "Østensjø lokalhistoriske bilder". De første steg for å planlegge årets årbok nr 20, er også lagt.


T-banen skal legges i tunell.

Selv om vi i historielaget har en god fot i det forgagne, holder vi oss også godt orientert i det som kommer. I forbindelse med den planlagte og besluttede endringen av trasé med tunell for T-banen fra Brynseng til Hellerud, presenterer vi her foto fra anlegget. De to første husene på venstre hånd i Skøyenbakken, 'Porten til Østensjø', er desverre revet i forbindelse med utbyggingen. Fundamentet for den nye brua over Østensjøveien er lagt, Den videre sprengingen av tunell er nå påbegynt.

Bildet øverst til venstre er tatt 1934 (Østensjø lokalhistoriske bilder no. 34837).
Øvre høyre: mars 2021. De to husene som er besluttet skal rives, står fremdeles.
Nedre venstre: desember 2021. Husene er revet og anleggsmaskinene har kommet ned til bart berg.
Nedre høyre: januar 2022. Sprengningen har startet

Tidligere aktivitet 2021

Historielaget deltok med stand på julemarkedet på Nordre Skøyen hovedgård søndag den 28. november 14:00 - 17:00 med salg av årboka!

Onsdag 13. oktober kl. 19:00-20:00 - Deichmann, Oppsal

Årboklansering

Rundt Vannet 19 er vår største og mest omfattende til dags dato. Nytt av året er at du som har betalt medlemskontingenten for 2021, kan få en bok gratis forutsatt at du henter din egen på lanseringen.
Ikke-betalende medlemmer kan kjøpe boka for 250 kroner. Fin julegave!
Vi er på plass fra 18.30.

Årboka 2021 er på hele 120 sider, noe som er rekord i lagets historie.

Omslaget og innholdsliste for RundtVannet 19. Omslagsfoto tatt av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag den 21. oktober kl. 19:00 - Bøler kirke

Sarabråten - den en gang så staslige plassen ved Nøklevann i Østmarka. Sarabråtens venner i samarbeid med Østmarkas Venner og Østensjø Historielag arrangerer Sarabråten-kvelden. Det blir foredrag om stedet både før og etter den markante Heftye-familien rykket inn. Temakvelden holdes i konfirmantsalen, Bøler kirke. Enkel servering

Laget har avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021. Referat og årsmøtedokumenter ligger under 'Om Laget'.

Det ble gjennomført 3 foredrag for historielagets medlemmer i mai!
Alle foredrag var foregå på nett!

Onsdag 12. mai kl. 19:00
Østensjøbanen, ved Knut Helge Midtbø

Onsdag 19. mai kl. 19:00
Gården Bremsrud ved Nøklevann, ved søstrene Pihl ("de yngre")

Onsdag 26. mai kl. 19:00
Spor av mennesker i Østensjø, ved Frode Ciljan Jakobsen
Foredraget vil basere seg på en artikkel i RundtVannet 17 hvor foredragsholderen starter med å legge iskappen på Østensjø-området fra siste istid og betrakter hvilke spor mennesker har etterlatt seg fra den tid.
Hele artikkelen kan leses her


Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Når situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook.

Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet!

Historielaget

Vi ser det som vår oppgave å formidle historien til folk og aktiviteter gjennom alle tider fra området vårt. For å gjøre dette arrangerer vi møter og turer, samt formidler artikler gjennom årboka vår, "Rundt vannet", hjemmesidene våre og via "Facebook".

En viktig del av historielagets virksomhet er å arrangere foredrag og medlemsmøter. De fleste møtene er åpne for alle, men som medlem i laget vil du få egen invitasjon til møtene. Møtene tar oftest utgangspunkt i lokalhistorien til Østensjø-området, men av og til beveger vi oss utenfor vår bydel. En oversikt over tidligere aktiviteter finner du neders i menydelen "Om laget".

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet/-boka vår, men lagets artikler finnes også andre steder. Alle artiklene i alle utgavene unntatt de 2 siste år finner du under menyen "Rundt vannet".

Andre artikler publisert av historielaget og åpne kilder finner du under menyen Artikler/Aktiviteter.

Samarbeidsprosjekter.

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er flere tusen bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Kultur- og kunstkart.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har produserte sammen et kulturkart for Østensjø bydel. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø ble kartet distribuert til alle husstander i bydelen.

Kartet er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt, men vil bli skannet og lagt ut her. En oversikt og beskrivelse av lokaliteten finnes på kulturkartets hjemmeside.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Historielagets siste årbok:

RV-19

120 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Per Ove Dahl; Bjørn Lilleeng
 • Jørgensrud i skyggen av Sarabråten; Søstrene Pihl, de yngre
 • Stallerud - et fangstanlegg; Frode C. Jakobsen
 • Nærings- og landbruksaktivitet rundt Nøklevann; Frode C. Jakobsen
 • Bygdeborgen på Midtåsen ved Skullerud; Leif-Dan Birkemoe
 • Sølvskatten på Teisen; Roger Pihl
 • Abildsø; Morgenposten 01.09.1939
 • På sporet etter Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus; Leif-Dan Birkemoe
 • Overlærer Johan Evje - panikkdagen 10. april 1940; Leif-Dan Birkemoe
 • Intervju med Tor Valstad; Knut Helge Midtbø
 • På leting etter spor etter Milorg ved Skålsjøen; Knut Helge Midtbø
 • Grønvoldbanen - Den vakre idrettsplassen som ble tatt av industrien; Ivar A. Johnsen
 • Østre Aker middelskole - kjært barn med mange navn; Roger Pihl
 • Kristiania tegelverk - et av de mange tegelverkene i Groruddalen; Roger Pihl
 • Johan Skau, Østmarkas oppdager; Even Saugstad
 • "50 historier fra Østmarka" - bokanmeldelse; Knut Helge Midtbø
 • Fartsfest på Østensjøvannet!; Roger Pihl
 • Helga Ramstad - en av de kvinnelige pionerene på Stortinget; Roger Pihl

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår nye logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Den nye logoen skal integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer i fremtiden.

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår nye logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Den nye logoen skal integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer i fremtiden.

Historielagets siste årbok:

RV-19

120 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Per Ove Dahl; Bjørn Lilleeng
 • Jørgensrud i skyggen av Sarabråten; Søstrene Pihl, de yngre
 • Stallerud - et fangstanlegg; Frode C. Jakobsen
 • Nærings- og landbruksaktivitet rundt Nøklevann; Frode C. Jakobsen
 • Bygdeborgen på Midtåsen ved Skullerud; Leif-Dan Birkemoe
 • Sølvskatten på Teisen; Roger Pihl
 • Abildsø; Morgenposten 01.09.1939
 • På sporet etter Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus; Leif-Dan Birkemoe
 • Overlærer Johan Evje - panikkdagen 10. april 1940; Leif-Dan Birkemoe
 • Intervju med Tor Valstad; Knut Helge Midtbø
 • På leting etter spor etter Milorg ved Skålsjøen; Knut Helge Midtbø
 • Grønvoldbanen - Den vakre idrettsplassen som ble tatt av industrien; Ivar A. Johnsen
 • Østre Aker middelskole - kjært barn med mange navn; Roger Pihl
 • Kristiania tegelverk - et av de mange tegelverkene i Groruddalen; Roger Pihl
 • Johan Skau, Østmarkas oppdager; Even Saugstad
 • "50 historier fra Østmarka" - bokanmeldelse; Knut Helge Midtbø
 • Fartsfest på Østensjøvannet!; Roger Pihl
 • Helga Ramstad - en av de kvinnelige pionerene på Stortinget; Roger Pihl

Spennende lesning:

Livet i og omkring murgården
mur

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

Historien om Nordre Skøyen

Boka om Nordre Skøyen hovedgård av Knut Sprauten og Alf Lystad ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan lese den på nett ved å klikke på bildet.

Manglerud/Abildsø

Boka om bydelen Manglerud/Abildsø fra 1991 av Arne Brække inneholder en stor del av historien om området vest for Østensjøvannet. (Nasjonalbiblioteket)

Goliaboka

Jubileumsboka for Golia vel (75 år) redigert av Stein Bruun, 1998. (Nasjonalbiblioteket)

Teisen/Fjellhus

Hipp hipp hurra! : en historiebok fra Teisen, Fjellhus og området omkring, utgitt i anledning Teisen borettslags 50-årsjubileum, april 1999. (Nasjonalbiblioteket)

Bøler

Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud.
[Kai Ekanger, Amund Kveim, Gunnar Selgård og Egil Helle] Utgitt 2000. (Nasjonalbiblioteket)

Østensjøvannet 1800

Dette kartet er satt sammen av to rektangelkart fra ca. år 1800 og viser Østensjøvannet med omgivelser.
Kilde: Kartveket historiske kart

Historiske kart over området:

Kart er en viktig kilde til å forstå hvordan et område har utviklet seg over tid. Vi har derfor tilrettelagt en spesiell side med lenker til kart over vårt område.

Hovedkilder til selv å utforske kart finner du ved å klikke på banneret for "Kartdata" i hoveddelen av denne siden.

Vår tilrettelagde kartside finner du ved å klikke på bildet:

Vinterinformasjon anno 1915:

Østmarka var ikke den foretrukne tumleplass for friluftsliv og skiturer i 1915. Her er en beretning sakset fra Foreningen til Skiidrættens fremme – Årbok 1915 om en skoleklasse fra "Vaalerengens skole" med skribent og en ikke helt ukjent fotograf Wilse på tur i Østmarken.