Velkommen til Østensjø historielag

2021 - Våre planer fremover:

Onsdag 13. oktober kl. 19:00-20:00 - Deichmann, Oppsal

Årboklansering

Rundt Vannet 19 er vår største og mest omfattende til dags dato. Nytt av året er at du som har betalt medlemskontingenten for 2021, kan få en bok gratis forutsatt at du henter din egen på lanseringen.
Ikke-betalende medlemmer kan kjøpe boka for 250 kroner. Fin julegave!
Vi er på plass fra 18.30.

Årboka 2021 er på hele 120 sider, noe som er rekord i lagets historie.

Omslaget og innholdsliste for RundtVannet 19. Omslagsfoto tatt av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag den 21. oktober kl. 19:00 - Bøler kirke

Sarabråten - den en gang så staslige plassen ved Nøklevann i Østmarka. Sarabråtens venner i samarbeid med Østmarkas Venner og Østensjø Historielag arrangerer Sarabråten-kvelden. Det blir foredrag om stedet både før og etter den markante Heftye-familien rykket inn. Temakvelden holdes i konfirmantsalen, Bøler kirke. Enkel servering

Tidligere aktivitet våren 2021

Laget har avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021. Referat og årsmøtedokumenter ligger under 'Om Laget'.

Det ble gjennomført 3 foredrag for historielagets medlemmer i mai!
Alle foredrag var foregå på nett!

Onsdag 12. mai kl. 19:00
Østensjøbanen, ved Knut Helge Midtbø

Onsdag 19. mai kl. 19:00
Gården Bremsrud ved Nøklevann,
ved søstrene Pihl ("de yngre")

Onsdag 26. mai kl. 19:00
Spor av mennesker i Østensjø, ved Frode Ciljan Jakobsen
Foredraget vil basere seg på en artikkel i RundtVannet 17 hvor foredragsholderen starter med å legge iskappen på Østensjø-området fra siste istid og betrakter hvilke spor mennesker har etterlatt seg fra den tid.
Hele artikkelen kan leses her

Selv om vi i historielaget har en god fot i det forgagne, holder vi oss også godt orientert i det som kommer. I forbindelse med den planlagte og besluttede endringen av trasé med tunell for T-banen fra Brynseng til Hellerud, presenterer vi to foto fra området. De to første husene på venstre hånd i Skøyenbakken, 'Porten til Østensjø', må desverre rives i forbindelse med utbyggingen. Fundamentet for den nye brua over Østensjøveien er lagt, men videre utbygging av tunell er utsatt (sannsynligvis til over sommeren) på grunn av uenighet i prisfastsettelse av eiendommene.

Bildet til venstre er tatt 1934 (Østensjø lokalhistoriske bilder no. 34837). Til høyre dagens situasjon mars 2021.


Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Når situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook.

Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet!

Historielaget

Vi ser det som vår oppgave å formidle historien til folk og aktiviteter gjennom alle tider fra området vårt. For å gjøre dette arrangerer vi møter og turer, samt formidler artikler gjennom årboka vår, "Rundt vannet", hjemmesidene våre og via "Facebook".

En viktig del av historielagets virksomhet er å arrangere foredrag og medlemsmøter. De fleste møtene er åpne for alle, men som medlem i laget vil du få egen invitasjon til møtene. Møtene tar oftest utgangspunkt i lokalhistorien til Østensjø-området, men av og til beveger vi oss utenfor vår bydel. En oversikt over tidligere aktiviteter finner du neders i menydelen "Om laget".

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet/-boka vår, men lagets artikler finnes også andre steder. Alle artiklene i alle utgavene unntatt de 2 siste år finner du under menyen "Rundt vannet".

Andre artikler publisert av historielaget og åpne kilder finner du under menyen Artikler/Aktiviteter.

Samarbeidsprosjekter.

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er flere tusen bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Kultur- og kunstkart.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har produserte sammen et kulturkart for Østensjø bydel. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø ble kartet distribuert til alle husstander i bydelen.

Kartet er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt, men vil bli skannet og lagt ut her. En oversikt og beskrivelse av lokaliteten finnes på kulturkartets hjemmeside.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår nye logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Den nye logoen skal integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer i fremtiden.

Historielagets siste årbok:

RV-18

Til alle med én eller annen tilknytning til Østensjø bydel: Historielagets årbok 2020. 88 breddfulle sider med interessant stoff.
Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.
Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!
Nedenfor presenterer vi innholdet;

 • Tidsvitnet Randi Devik (97) i møte med Milorg-jegere i mai-dagene 1945
 • Generalløytnant Georg Rosenbusch og leiren "Rosenbusch"
 • Kartgravør Henry Gundersen hedret av NGO med plakett og hefte
 • Østmarkas fagforening
 • Fra Østre Strete til Østensjø
 • Spor etter gårdsbrenneriene under brenneriloven 1816-1845
 • Norges første lokomotivfører og tiden rundt ham
 • "Hamsun-eika" - et 100 års minne
 • Kampen om Jordal En bok av Ivar Johnsen presentert av Roger Pihl
 • Befaringer 2020; Bygdeborgen på Midtåsen
 • Befaringer 2020; Brenneriruinen på Abildsø
 • Beltestein 13

Spennende lesning:

Livet i og omkring murgården
mur

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

Historien om Nordre Skøyen

Boka om Nordre Skøyen hovedgård av Knut Sprauten og Alf Lystad ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan lese den på nett ved å klikke på bildet.

Manglerud/Abildsø

Boka om bydelen Manglerud/Abildsø fra 1991 av Arne Brække inneholder en stor del av historien om området vest for Østensjøvannet. (Nasjonalbiblioteket)

Goliaboka

Jubileumsboka for Golia vel (75 år) redigert av Stein Bruun, 1998. (Nasjonalbiblioteket)

Teisen/Fjellhus

Hipp hipp hurra! : en historiebok fra Teisen, Fjellhus og området omkring, utgitt i anledning Teisen borettslags 50-årsjubileum, april 1999. (Nasjonalbiblioteket)

Bøler

Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud.
[Kai Ekanger, Amund Kveim, Gunnar Selgård og Egil Helle] Utgitt 2000. (Nasjonalbiblioteket)

Kartinfo:

Kart er en viktig kilde til å forstå hvordan et område har utviklet seg over tid. Vi har derfor tilrettelagt en spesiell side med lenker til kart som viser vårt område.

I tillegg finner du lenker til hovedkilder for historiske kart ved å klikke på banneret for "Kartdata" nedenfor til venstre.

Vår tilrettelagde kartside finner du ved å klikke på bildet:

Vinterinformasjon anno 1915:

Østmarka var ikke den foretrukne tumleplass for friluftsliv og skiturer i 1915. Her er en beretning sakset fra Foreningen til Skiidrættens fremme – Årbok 1915 om en skoleklasse fra "Vaalerengens skole" med skribent og en ikke helt ukjent fotograf Wilse på tur i Østmarken.