Velkommen til Østensjø historielag

Historielaget ønsker alltid nye medlemmer velkomne!

Medlemsskapet koster 250 kroner for 2022, inkludert årboka for 2022 som kommer i oktober.
I tillegg til å få årboka blir dere invitert til våre ulike arrangementer!

Innlegg på tidligere møter 2023

Historielaget ønsker å spre historien om bydelen til flest mulig.
Derfor legger vi ut breretningene fremført på tidligere møter her:

Våren og vandringer 2023

Lørdag 6. mai kl 12.00 - oppmøte Nordre Skøien

Fra Nordre Skøien langs oldtidsveien til Oppsal

Leif-Dan Birkemoe vet det meste om området vårt. Vi starter på Nordre Skøien hovedgård. Etter en presentasjon av gården og historien rundt, tar vi oldtidsveien i retning Østensjøvannet. Det blir nok noen små avstikkere underveis siden det «skjuler seg» mye langs veien.


Nordre Skøiene ca. 1890 og Drengestua på Østensjø.
Østensjø skole, skolegård, ballplass, vei, hestekjøretøy, kulturlandskap (ca. 1940)- Fotograf: Esther Langberg, Oslo Museum


Fra den meget vellykkede vandringen langs Alna den 22. april med Bjørn Lilleeng. Rundt 60 medlemmer tok turen.


Våren 2023 - avholdte evenementer

Tirsdag 14. februar, Årsmøte kl. 18:30; foredrag kl. 19:00 - Nordre Skøyen

Det innkalles med dette til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag 14. februar kl. 18:30. Dette er et tradisjonelt møte på vårt kjente sted. Vi serverer kaffe/te og gjærbakst!

Dagsorden for årsmøtet for foreningsåret 2023.

 1. Velkommen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Presentasjon av årsmeldingen for 2022. - Årsmeldingen
 5. Regnskap for 2022. - Regnskap 2022
 6. Valg
 7. Kontingentfastsettelse for 2024
 8. Innkomne forslag til årsmøtet *)
 9. Planer for historielaget i 2023

*) Forslag til årsmøtet kan sendes på e-post til histlag@online.no eller til Østensjø historielag, Postboks 9 Oppsal, 0619 Oslo. Vedtektene sier at forslag må være styret i hende en uke før årsmøtet.

Østensjøområdet fra fangst- og fiskesamfunn til ei jordbruksgrend

Vår redaktør og arkeolog Frode C. Jakobsen vil snakke om utviklingen i området vårt fra istid til vi finner spor av de første gårdene Vi får høre historien om spor av fangst og fiske fram til etableringen av gårdene i Óslóhverfi /Oslogrenda som er det gamle navnet på jordbruksgrenda rundt Østensjøvannet. Frode har skrevet om noe av dette i Rundt vannet og har detaljert kunnskap om både metodikk og kilder.

Det blir servering av kaffe og boller. Vårt kjære Nordre Skøyen hovedgård er nå aktuell for øvelsene til Demenskoret som går på NRK. 14. februar kan du komme og studere et lokale som er «kjent fra TV» som det het på 60-tallet.

Torsdag 16. mars kl. 19:00 - Oppsal skole - Gullsmeden

Oppsal skoles historie - et historisk kåseri ved Bjørn Solheim

Torsdag 16. mars kl. 19.00 inviteres alle som har lyst og kan til et besøk på Oppsal skole i den store samlingssalen i resepsjonsbygget.

Historielaget har engasjert tidligere lærer, nå pensjonist Bjørn Solheim, til å holde et foredrag/ kåseri om skolen og dens historie fra de tidligste tider (1954) og fram mot i dag. Skolen har hatt en sentral plass i områdets historie.

Bjørn skriver:
Dette blir en historielight - versjon- uten tunge pedagogiske emner, men med rikelig plass for både store og små hendelser fra en ikke så alt for fjern fortid. Alt selvfølgelig sett gjennom mine øyne.

Vi låner Gullsmeden i inngangspartiet på Oppsal skole. Det blir servering av kaffe og boller,
Håper så mange som mulig har anledning til å komme.


Onsdag 19. april kl. 19:00 - Nordre Skøyen

Tilbake til Nordre Skøyen hovedgård på 1800-tallet

På de store gårdene i Kristiania/Aker var det på 1800-tallet ofte storslåtte selskaper. Populært var musikk og diktlesning. Vårt kjære Nordre Skøyen var ikke noe unntak og vi vet at både Camilla Wergeland og broren Henrik var gjester her. Henrik har til og med skrevet et storslått dikt som hyller et av maleriene som hang på gården den gangen.

Mindre kjent er at døtrene til gårdeierne på Abildsø og Nordre Skøyen, utviklet seg til for datiden kjente pianister. Både Frederike Trepka (Abildsø) og Charlotte Thygeson (Nordre Skøyen) holdt offentlige konserter; Frederike Trepka i Christiania og Charlotte Thygeson i Bergen, Kristiansand og Christiania samt i Roma! Deres mødre var i sin tid aktive i kulturlivet som henholdsvis pianist (Trepka) og amatørskuespiller (Pløen/Thygeson).

Vi skal samles i de samme flotte stuene på gården der selskapslivet rundt gårdens eier Nicolay Emanuel de Thygeson utfoldet seg for snart 200 år siden. Vår redaktør Frode C. Jakobsen vil fortelle om menneskene og livet på gården på 1800-tallet. Han foreslo at vi skulle ramme det inn med tidstypisk musikk. Vi har vært heldige og fått engasjert Victoria Ulriksen fra Oslo som er ung og utøver som vil spille på gårdens for anledningen nystemte piano. Hun vil spille Mozart og Chopin og avslutte med to stykker av den mindre kjente norske komponisten Thomas Tellefsen som var elev av Charlotte Thygeson i Paris. Thomas Tellefsen ble seinere elev av Chopin. De arbeidet etter hvert sammen og hadde nær kontakt helt til Chopins død i 1849.

Vi legger til rette for at du skal kunne drømme deg 200 år tilbake i tid!
Det blir servering av kaffe og boller. Det kan være lurt å være tidlig ute for å sikre seg en god plass!
Frode C. Jakobsen skrev om familiene på Nordre Skøyen og Abildsø i en rikt illustrert artikkel i historielagets innholdsrike årbok for 2022. Vi selger den på møtet.

Victoria Ulriksen

Victoria Ulriksen er en 16-årig pianist og organist fra Oslo som har gjort seg bemerket som en utøver med et stort potensial. Som elev på talentprogrammet ved Norges musikkhøgskole spiller hun klaver og hammerklaver med professor Liv Glaser og orgel med domorganist i Oslo domkirke, Kåre Nordstoga.

Victoria har allerede gitt konserter på orgel både i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen. Som pianist har hun hatt soloopptredener på konserter på Norges musikkhøgskole og på flere musikkfestivaler. Victoria har også vunnet nasjonale talentkonkurranser og mottatt flere priser og stipendier.

Musikkprogram

 • W. A. Mozart klaversonate nr. 14 i c-moll KV 457. (Sonaten har tre satser: Allegro molto, Adagio, Allegro assai )
 • F. Chopin: Barcarolle op. 60
 • Thomas Tellefsen: Mazurka No. 5 i D-dur Op. 14
 • Thomas Tellefsen: Nocturne i F-dur Op. 2

Lørdag 22. april kl. 12.00 - oppmøte Bryn stasjon, perrong mot byen

Fra stasjonsbyen på Bryn til kruttfabrikken og langs elva mot fjorden

Damplokomotiv på Tveten steinhvelvsviadukt mellom Bryn og Alnabru (Tvetenbrua) 1868 - Foto: Norsk Jernbanemuseum

Bjørn Lilleeng kjenner området og industrihistorien ut og inn. Vi kommer til å gå mot fjorden. De som ønsker en kortere tur kan gi seg ved Kruttfabrikken.


Møter og arrangementer 2022

Våren 2022 - Historien om maten.

I løpet av vårterminen har laget avholdt 4 foredrag hvor hovedtema har vært matens historie. Vi starter den 21. februar med et fellesarrangement med Søndre Aker historielag hvor tema er Minna Wetlesen og husstellopplæringen på Abildsø.
I tillegg knyttet Østensjø historielag seg til 3 foredragsholdere med temaet for øye, og presentere de for tiden mest fremtredende forskere på ulike felt innen dette området.

Onsdag 23. mars holdt Åsmund Bjørnstad foredrag om "Kornets historie", torsdag 7. april 2022 holdt så Annechen Bahr Bugge foredag om "Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag". Sist i rekken av foredrag holdt Marianne Vedeler sitt foredrag 27 april om "Mat i middelalder".

Vi avsluttet vårsesjonen i samarbeide med Søndre Aker historielag med en vandring den 7. mai ved sørenden av Nøklevann. Historielagets egen Frode Ciljan Jakobsen viste fangstanlegget på Stallerudåsen og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud, med særlig vekt på å merke seg historiske spor i landskapet.


Høsten 2022

Tirsdag 11. oktober 18:30 - Lanseringa av årboka på Oppsal bibliotek.

Det blir stor lansering av årets årbok på Oppsal bibliotek tirsdag 11.oktober 18:30. Så godt som alle forfatterne kommer og gir en liten smakebit fra sine bidrag. Vi servere også og med kakebiter og kaffe! Dere som møter opp der får årboka med hjem. I tillegg kan årbøker kjøpes til gave eller julegave og til halv pris (125 kr.). Alle andre får årboka i posten noen dager etterpå.

Torsdag 20. oktober 19:00 - Heftye-aften i Bøler kirke

Thomas Johannessen Heftye, mannen som etablerte seg på Sarabråten i 1856, ville i år ha fylt 200 år. Sarabråtens venner, Østmarkas venner og historielaget arrangerer!
Program for kvelden:

 • Karsten Alnæs skrev biografien om Heftye (2016) og forteller om forretningsmannen, naturelskeren og DNT-stifteren
 • Marianne Reusch, jurist og friluftsentusiast og har bl.a. har skrevet bok om Holmenkollen-området. Hun forteller om Heftyes tilknytning til Frognerseteren og Nordmarka
 • Even Saugstad har skrevet boka «Sarabråten - godset i skogen». Han forteller om spor etter Heftye i Oslo og flere andre steder i landet.

Vi serverer kaffe og bakst. Gratis inngang for medlemmer, andre betaler kr. 50,-.

Lørdag 29. oktober fra 13:00 - Byvandring til Sarabråten og fakkelvandring fra Sarabråten

Det blir stor fest på Thomas J. Heftye sin 200-årsdag lørdag 29. oktober, et ledd i markeringa av Friluftsåret 2022. Frammøte på p-plassen ved Ulsrudvann/Østmarksetra kl. 13:00 for den som vil være med på guidet tur. Ca. kl. 17:30 (når det er mørkt nok) blir det visning av gamle bilder/filmer i ruinene. Mellom disse aktivitetene blir det mulig å få guidet tur i Sarabråten-terrenget. Kaffe og burdagsmat serveres. Hjemtur i fakkelskinn.
Åpent for alle, gratis adgang.

Tirsdag 15. november 19:00 - Julemøte om idrettsplasser i bydel Østensjø, med kaffe og julekaker på Nordre Skøyen hovedgård

Ivar Johnsen forteller om idrettsplassene omkring Østensjøvannet, avgrenset til de klassiske idrettsbaner, fotball og friidrett: Trasop, Abildsø, Manglerud, Haraløkka, Rustad, og Langerud.: Ivar Johnsen er forfatteren bak boka «Kampen om Jordal» som viser byutviklingen i Oslo øst sett med idrettens øyne. Gjennom arbeidet med boka har han opparbeidet seg en betydelig kompetanse om idretten på østkanten av byen. Som et eksklusivt foredrag for Østensjø historielag har Ivar Johnsen laget et kåseri om idretten rundt vannet, om utøvere og anlegg, krydret med kuriosa og anekdoter.
Det blir servering av kaffe og et utvalg(!) av julekaker. Etter årets fokus omkring matens historie har vi gjennom nye kontakter fått noen klassiske oppskrifter på julekake som vi servere prøver på. Du vil også kunne få kjøpt boka til Ivar Johnsen.

Jomfru Elisabeth Truchs julekake fra 1847. (2 små julekaker)
Oppskriften er tatt fra Ragnhild Hutchisons blogg - Historie i praksis - Framgangsmåte

 • 4 dl melk (lunken)
 • 100 g usaltet smør (smeltet)
 • 0,5 dl gjær
 • 75 g sukker
 • 520 g mel
 • 5 g kanel
 • 1 g kardemomme
 • sitronskall
 • 150 g rosiner
 • 50 g korint
 • 50 g sukat

Andre aktiviteter.

Styrets medlemmer jobber for tiden aktivt med å sikre fremtiden for billedbasen i "Østensjø lokalhistoriske bilder". De første steg for å planlegge årets årbok nr 20, er også lagt.


Landskap i endring

T-banen legges i tunell.

Selv om vi i historielaget har en god fot i det forgagne, holder vi oss også godt orientert i det som kommer. I forbindelse med den planlagte og besluttede endringen av trasé med tunell for T-banen fra Brynseng til Hellerud, presenterer vi her foto fra anlegget. De to første husene på venstre hånd i Skøyenbakken, 'Porten til Østensjø', er desverre revet i forbindelse med utbyggingen. Fundamentet for den nye brua over Østensjøveien er lagt, Den videre sprengingen av tunell er nå påbegynt.

Bildet øverst til venstre er tatt 1934 (Østensjø lokalhistoriske bilder no. 34837).
Øvre høyre: mars 2021. De to husene som er besluttet skal rives, står fremdeles.
Nedre venstre: desember 2021. Husene er revet og anleggsmaskinene har kommet ned til bart berg.
Nedre høyre: februar 2022. Tunellporten er klar.


Aktiviteter 2022

Våren 2022 - Historien om maten.

Vi har åpnet for møter hvor vi vil tilrettelegge for de til enhver tid gjeldene smittebegrensninger.

Det er en glede å kunne tilby en vår med matens historie. Vi starter den 21. februar med et fellesarrangement med Søndre Aker historielag hvor tema er Minna Wetlesen og husstellopplæringen på Abildsø. I tillegg har Østensjø historielag henvendt seg til 3 foredragsholdere med temaet for øye, og kan stolt presentere de for tiden mest fremtredende forskere på ulike felt innen dette området.

Mandag 21. februar 2022 kl. 18:30, Sølvi Wærhaug - Nordstrandhuset

Fellesmøte mellom Søndre Aker og Østensjø historielag. "Damer som baker kaker - historien om Husmorskolen til Minna Wetlesen, på Abildsø". Ved forfatter og journalist Sølvi Wærhaug. - Sølvi Wærhaug er forfatter og har tidligere vært journalist. Hun arbeidet i mange år som ansvarlig for bokstoffet og bokanmelderne i VG.

   


Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:30

Årsmøte med foredrag av Åsmund Bjørnstad - Nordre Skøyen hovedgård

Årsmøtepapirer:

Det er satt av ca. 30 minutter til årsmøteformaliteter.
19:00 Foredrag av Åsmund Bjørnstad om "Kornets historie".

Åsmund Bjørnstad

Åsmund Bjørnstad er professor emeritus i planteforedling ved NMBU på Ås. Han er tilknyttet Fakultet for biovitskap og arbeider særlig med korngenetikk, resistensforedling og plantenes kulturhistorie. I tillegg er Bjørnstad forfatter og har skrevet en rekke diktsamlinger, og dessuten flere populærvitskapelige bøker knyttet til fagfeltet. Han har òg omsatt en rekkje store poeter fra engelsk og tysk.

 • Korn-frå steinalder til genalder (Tun, 2005)
 • Vårt daglege brød (Vidarforlaget, 2010)
 • Kornboka - brødets og ølets historie (Dreyers forlag, 2021)

Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00,
Medlemsmøte med foredrag av Annechen Bahr Bugge - Nordre Skøyen hovedgård

Taco og Pizza er dagens favoritter. Det er helt sikkert ikke matretter Annechen Bahr Bugge vil nevne i sitt foredrag: "Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag".

Annechen Bahr Bugge

Fra OsloMet sin presentasjon av Annechen har vi sakset følgende:
Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

   Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00 - Nordre Skøyen hovedgård

Medlemsmøte med foredrag av professor Marianne Vedeler

Marianne Vedeler

Professor Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk Museum vil holde et foredrag om
"Mat i middelalder".

Marianne Vedeler

Marianne presenterer seg på følgende måte på Kulturhistorisk Museum sine sider:
Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

     

På YouTube ligger et foredrag om "Middelalderens kjøkkenredskaper" laget av Marianne: Til foredraget

Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00, Oppmøte: Nøklevann skole

Vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen, Rustadsaga og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud

Ulik fangstaktivitet registrert ved søndre del av Nøklevann.


Vårsola har nå fått skikkelig grep og tiden for uteaktivitet er på sin plass.

Historielaget ved Frode C. Jakobsen vil lede en "utflukt" til fangstanlegget på Stallerudåsen, som han gjenoppdaget for få år tilbake. I forlengelsen av dette vil han snakke om anleggene ved Ljabrubekken ved Rustadsaga før vandringen fortsetter til middelaldergårdene ved Jørgensrud/Bremsrud. Her vil han oppsumere den seneste kunnskapen om disse to bondegårdene og vise noen av de mange sporene i landskapet etter gårdene.

Under veis blir det anledning til å fotelle om næringsaktivitetet generelt ved Nøklevann gjennom alle tider.


Aktiviteter 2021

Historielaget deltok med stand på julemarkedet på Nordre Skøyen hovedgård søndag den 28. november 14:00 - 17:00 med salg av årboka!

Onsdag 13. oktober kl. 19:00-20:00 - Deichmann, Oppsal

Årboklansering

Rundt Vannet 19 er vår største og mest omfattende til dags dato. Nytt av året er at du som har betalt medlemskontingenten for 2021, kan få en bok gratis forutsatt at du henter din egen på lanseringen.
Ikke-betalende medlemmer kan kjøpe boka for 250 kroner. Fin julegave!
Vi er på plass fra 18.30.

Årboka 2021 er på hele 120 sider, noe som er rekord i lagets historie.

Omslaget og innholdsliste for RundtVannet 19. Omslagsfoto tatt av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag den 21. oktober kl. 19:00 - Bøler kirke

Sarabråten - den en gang så staslige plassen ved Nøklevann i Østmarka. Sarabråtens venner i samarbeid med Østmarkas Venner og Østensjø Historielag arrangerer Sarabråten-kvelden. Det blir foredrag om stedet både før og etter den markante Heftye-familien rykket inn. Temakvelden holdes i konfirmantsalen, Bøler kirke. Enkel servering

Laget har avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021. Referat og årsmøtedokumenter ligger under 'Om Laget'.

Det ble gjennomført 3 foredrag for historielagets medlemmer i mai!
Alle foredrag var foregå på nett!

Onsdag 12. mai kl. 19:00
Østensjøbanen, ved Knut Helge Midtbø

Onsdag 19. mai kl. 19:00
Gården Bremsrud ved Nøklevann, ved søstrene Pihl ("de yngre")

Onsdag 26. mai kl. 19:00
Spor av mennesker i Østensjø, ved Frode Ciljan Jakobsen
Foredraget vil basere seg på en artikkel i RundtVannet 17 hvor foredragsholderen starter med å legge iskappen på Østensjø-området fra siste istid og betrakter hvilke spor mennesker har etterlatt seg fra den tid.
Hele artikkelen kan leses her


Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Når situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook.

Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet!

Historielaget

Vi ser det som vår oppgave å formidle historien til folk og aktiviteter gjennom alle tider fra området vårt. For å gjøre dette arrangerer vi møter og turer, samt formidler artikler gjennom årboka vår, "Rundt vannet", hjemmesidene våre og via "Facebook".

En viktig del av historielagets virksomhet er å arrangere foredrag og medlemsmøter. De fleste møtene er åpne for alle, men som medlem i laget vil du få egen invitasjon til møtene. Møtene tar oftest utgangspunkt i lokalhistorien til Østensjø-området, men av og til beveger vi oss utenfor vår bydel. En oversikt over tidligere aktiviteter finner du neders i menydelen "Om laget".

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet/-boka vår, men lagets artikler finnes også andre steder. Alle artiklene i alle utgavene unntatt de 2 siste år finner du under menyen "Rundt vannet".

Andre artikler publisert av historielaget og åpne kilder finner du under menyen Artikler/Aktiviteter.

Samarbeidsprosjekter.

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er flere tusen bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Kultur- og kunstkart.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har produserte sammen et kulturkart for Østensjø bydel. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø ble kartet distribuert til alle husstander i bydelen.

Kartet er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt, men vil bli skannet og lagt ut her. En oversikt og beskrivelse av lokaliteten finnes på kulturkartets hjemmeside.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Historielagets siste årbok:

RV-19

108 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Plankeveien gjennom Østmarka - en svært gammel vei, Lars Rogstad
 • Planen om en kanal fra Bekkelaget opp Ekebergåsen og under Østmarka til Enebakk, Knut Helge Midtbø
 • Vannfallene i Ljanselva, Lars-Evan Petterson
 • Hvordan ble Godlia til?, Jon Guttu
 • Audun Østensjø og sjøslaget ved Ekornholmen i Mjøsa, Leif-Dan Birkemoe
 • Timms reperbane, Roger Pihl
 • Veien til Østensjø, Frode Ciljan Jakobsen
 • Akermuseet - museet som forsvant, Leif-Dan Birkemoe
 • Til Sarabråten på 1800-tallet, Even Saugstad
 • En røverhistorie, Søstrene Pihl
 • En fartsbølle kommer sjelden alene, Roger Pihl
 • Asbjørn Kloster, Østre Akers totalavholdsforening og Klosterheim, Roger Pihl
 • Lokalisering av Milorgdepot ved Skålsjøen – nye kilder, Knut Helge Midtbø
 • Teisen Vest borettslags ukjente fortid, Roger Pihl
 • Tormod Lie – 74 år på Trasop, foreløpig, Roger Pihl
 • Omfattende ombygging av Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud, Knut Helge Midtbø

Historielagets logo.

Får vi presentere vår logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Logoen integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer.

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Logoen integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer.

Historielagets siste årbok:

RV-19

108 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Plankeveien gjennom Østmarka - en svært gammel vei, Lars Rogstad
 • Planen om en kanal fra Bekkelaget opp Ekebergåsen og under Østmarka til Enebakk, Knut Helge Midtbø
 • Vannfallene i Ljanselva, Lars-Evan Petterson
 • Hvordan ble Godlia til?, Jon Guttu
 • Audun Østensjø og sjøslaget ved Ekornholmen i Mjøsa, Leif-Dan Birkemoe
 • Timms reperbane, Roger Pihl
 • Veien til Østensjø, Frode Ciljan Jakobsen
 • Akermuseet - museet som forsvant, Leif-Dan Birkemoe
 • Til Sarabråten på 1800-tallet, Even Saugstad
 • En røverhistorie, Søstrene Pihl
 • En fartsbølle kommer sjelden alene, Roger Pihl
 • Asbjørn Kloster, Østre Akers totalavholdsforening og Klosterheim, Roger Pihl
 • Lokalisering av Milorgdepot ved Skålsjøen – nye kilder, Knut Helge Midtbø
 • Teisen Vest borettslags ukjente fortid, Roger Pihl
 • Tormod Lie – 74 år på Trasop, foreløpig, Roger Pihl
 • Omfattende ombygging av Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud, Knut Helge Midtbø

Spennende lesning:

Livet i og omkring murgården
mur

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

Historien om Nordre Skøyen

Boka om Nordre Skøyen hovedgård av Knut Sprauten og Alf Lystad ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan lese den på nett ved å klikke på bildet.

Manglerud/Abildsø

Boka om bydelen Manglerud/Abildsø fra 1991 av Arne Brække inneholder en stor del av historien om området vest for Østensjøvannet. (Nasjonalbiblioteket)

Goliaboka

Jubileumsboka for Golia vel (75 år) redigert av Stein Bruun, 1998. (Nasjonalbiblioteket)

Teisen/Fjellhus

Hipp hipp hurra! : en historiebok fra Teisen, Fjellhus og området omkring, utgitt i anledning Teisen borettslags 50-årsjubileum, april 1999. (Nasjonalbiblioteket)

Bøler

Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud.
[Kai Ekanger, Amund Kveim, Gunnar Selgård og Egil Helle] Utgitt 2000. (Nasjonalbiblioteket)

Østensjøvannet 1800

Dette kartet er satt sammen av to rektangelkart fra ca. år 1800 og viser Østensjøvannet med omgivelser.
Kilde: Kartveket historiske kart

Historiske kart over området:

Kart er en viktig kilde til å forstå hvordan et område har utviklet seg over tid. Vi har derfor tilrettelagt en spesiell side med lenker til kart over vårt område.

Hovedkilder til selv å utforske kart finner du ved å klikke på banneret for "Kartdata" i hoveddelen av denne siden.

Vår tilrettelagde kartside finner du ved å klikke på bildet:

Vinterinformasjon anno 1915:

Østmarka var ikke den foretrukne tumleplass for friluftsliv og skiturer i 1915. Her er en beretning sakset fra Foreningen til Skiidrættens fremme – Årbok 1915 om en skoleklasse fra "Vaalerengens skole" med skribent og en ikke helt ukjent fotograf Wilse på tur i Østmarken.