Velkommen til Østensjø historielag

Historielaget ønsker alltid nye medlemmer velkomne!

Medlemsskapet koster 250 kroner for 2022, inkludert årboka for 2022 som utgis i september.
I tillegg til å få årboka blir dere invitert til våre ulike arrangementer!
Som et fantastisk lokketilbud kan vi tilby de første 30 som melder seg inn, får årboka for 2021 på kjøpet. Vi har bare 30 årbøker igjen, så her blir det førstemann til mølla. Vi håper riktig mange har lyst til å bli med.
Du vippser bare 250 kroner til 574909. Husk å oppgi adresse! Velkommen!

Våren 2022 - Historien om maten.

I løpet av vårterminen har laget avholdt 4 foredrag hvor hovedtema har vært matens historie. Vi starter den 21. februar med et fellesarrangement med Søndre Aker historielag hvor tema er Minna Wetlesen og husstellopplæringen på Abildsø.
I tillegg knyttet Østensjø historielag seg til 3 foredragsholdere med temaet for øye, og presentere de for tiden mest fremtredende forskere på ulike felt innen dette området.

Onsdag 23. mars holdt Åsmund Bjørnstad foredrag om "Kornets historie", torsdag 7. april 2022 holdt så Annechen Bahr Bugge foredag om "Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag". Sist i rekken av foredrag holdt Marianne Vedeler sitt foredrag 27 april om "Mat i middelalder".

Vi avsluttet vårsesjonen i samarbeide med Søndre Aker historielag med en vandring den 7. mai ved sørenden av Nøklevann. Historielagets egen Frode Ciljan Jakobsen viste fangstanlegget på Stallerudåsen og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud, med særlig vekt på å merke seg historiske spor i landskapet.


Kommende aktiviteter!

Det er for tiden ikke planlagt noen aktiviteter i historielagets regi.
Vi ville komme tilbake i god tid før høstsesjonen med nye foredrag og aktiviteter.


Andre aktiviteter.

Styrets medlemmer jobber for tiden aktivt med å sikre fremtiden for billedbasen i "Østensjø lokalhistoriske bilder". De første steg for å planlegge årets årbok nr 20, er også lagt.


Landskap i endring

T-banen legges i tunell.

Selv om vi i historielaget har en god fot i det forgagne, holder vi oss også godt orientert i det som kommer. I forbindelse med den planlagte og besluttede endringen av trasé med tunell for T-banen fra Brynseng til Hellerud, presenterer vi her foto fra anlegget. De to første husene på venstre hånd i Skøyenbakken, 'Porten til Østensjø', er desverre revet i forbindelse med utbyggingen. Fundamentet for den nye brua over Østensjøveien er lagt, Den videre sprengingen av tunell er nå påbegynt.

Bildet øverst til venstre er tatt 1934 (Østensjø lokalhistoriske bilder no. 34837).
Øvre høyre: mars 2021. De to husene som er besluttet skal rives, står fremdeles.
Nedre venstre: desember 2021. Husene er revet og anleggsmaskinene har kommet ned til bart berg.
Nedre høyre: februar 2022. Tunellporten er klar.


Aktiviteter 2022

Våren 2022 - Historien om maten.

Vi har åpnet for møter hvor vi vil tilrettelegge for de til enhver tid gjeldene smittebegrensninger.

Det er en glede å kunne tilby en vår med matens historie. Vi starter den 21. februar med et fellesarrangement med Søndre Aker historielag hvor tema er Minna Wetlesen og husstellopplæringen på Abildsø. I tillegg har Østensjø historielag henvendt seg til 3 foredragsholdere med temaet for øye, og kan stolt presentere de for tiden mest fremtredende forskere på ulike felt innen dette området.

Mandag 21. februar 2022 kl. 18:30, Sølvi Wærhaug - Nordstrandhuset

Fellesmøte mellom Søndre Aker og Østensjø historielag. "Damer som baker kaker - historien om Husmorskolen til Minna Wetlesen, på Abildsø". Ved forfatter og journalist Sølvi Wærhaug. - Sølvi Wærhaug er forfatter og har tidligere vært journalist. Hun arbeidet i mange år som ansvarlig for bokstoffet og bokanmelderne i VG.

   


Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:30

Årsmøte med foredrag av Åsmund Bjørnstad - Nordre Skøyen hovedgård

Årsmøtepapirer:

Det er satt av ca. 30 minutter til årsmøteformaliteter.
19:00 Foredrag av Åsmund Bjørnstad om "Kornets historie".

Åsmund Bjørnstad

Åsmund Bjørnstad er professor emeritus i planteforedling ved NMBU på Ås. Han er tilknyttet Fakultet for biovitskap og arbeider særlig med korngenetikk, resistensforedling og plantenes kulturhistorie. I tillegg er Bjørnstad forfatter og har skrevet en rekke diktsamlinger, og dessuten flere populærvitskapelige bøker knyttet til fagfeltet. Han har òg omsatt en rekkje store poeter fra engelsk og tysk.

 • Korn-frå steinalder til genalder (Tun, 2005)
 • Vårt daglege brød (Vidarforlaget, 2010)
 • Kornboka - brødets og ølets historie (Dreyers forlag, 2021)

Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00,
Medlemsmøte med foredrag av Annechen Bahr Bugge - Nordre Skøyen hovedgård

Taco og Pizza er dagens favoritter. Det er helt sikkert ikke matretter Annechen Bahr Bugge vil nevne i sitt foredrag: "Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag".

Annechen Bahr Bugge

Fra OsloMet sin presentasjon av Annechen har vi sakset følgende:
Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

   Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00 - Nordre Skøyen hovedgård

Medlemsmøte med foredrag av professor Marianne Vedeler

Marianne Vedeler

Professor Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk Museum vil holde et foredrag om
"Mat i middelalder".

Marianne Vedeler

Marianne presenterer seg på følgende måte på Kulturhistorisk Museum sine sider:
Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

     

På YouTube ligger et foredrag om "Middelalderens kjøkkenredskaper" laget av Marianne: Til foredraget

Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00, Oppmøte: Nøklevann skole

Vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen, Rustadsaga og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud

Ulik fangstaktivitet registrert ved søndre del av Nøklevann.


Vårsola har nå fått skikkelig grep og tiden for uteaktivitet er på sin plass.

Historielaget ved Frode C. Jakobsen vil lede en "utflukt" til fangstanlegget på Stallerudåsen, som han gjenoppdaget for få år tilbake. I forlengelsen av dette vil han snakke om anleggene ved Ljabrubekken ved Rustadsaga før vandringen fortsetter til middelaldergårdene ved Jørgensrud/Bremsrud. Her vil han oppsumere den seneste kunnskapen om disse to bondegårdene og vise noen av de mange sporene i landskapet etter gårdene.

Under veis blir det anledning til å fotelle om næringsaktivitetet generelt ved Nøklevann gjennom alle tider.


Aktiviteter 2021

Historielaget deltok med stand på julemarkedet på Nordre Skøyen hovedgård søndag den 28. november 14:00 - 17:00 med salg av årboka!

Onsdag 13. oktober kl. 19:00-20:00 - Deichmann, Oppsal

Årboklansering

Rundt Vannet 19 er vår største og mest omfattende til dags dato. Nytt av året er at du som har betalt medlemskontingenten for 2021, kan få en bok gratis forutsatt at du henter din egen på lanseringen.
Ikke-betalende medlemmer kan kjøpe boka for 250 kroner. Fin julegave!
Vi er på plass fra 18.30.

Årboka 2021 er på hele 120 sider, noe som er rekord i lagets historie.

Omslaget og innholdsliste for RundtVannet 19. Omslagsfoto tatt av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag den 21. oktober kl. 19:00 - Bøler kirke

Sarabråten - den en gang så staslige plassen ved Nøklevann i Østmarka. Sarabråtens venner i samarbeid med Østmarkas Venner og Østensjø Historielag arrangerer Sarabråten-kvelden. Det blir foredrag om stedet både før og etter den markante Heftye-familien rykket inn. Temakvelden holdes i konfirmantsalen, Bøler kirke. Enkel servering

Laget har avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021. Referat og årsmøtedokumenter ligger under 'Om Laget'.

Det ble gjennomført 3 foredrag for historielagets medlemmer i mai!
Alle foredrag var foregå på nett!

Onsdag 12. mai kl. 19:00
Østensjøbanen, ved Knut Helge Midtbø

Onsdag 19. mai kl. 19:00
Gården Bremsrud ved Nøklevann, ved søstrene Pihl ("de yngre")

Onsdag 26. mai kl. 19:00
Spor av mennesker i Østensjø, ved Frode Ciljan Jakobsen
Foredraget vil basere seg på en artikkel i RundtVannet 17 hvor foredragsholderen starter med å legge iskappen på Østensjø-området fra siste istid og betrakter hvilke spor mennesker har etterlatt seg fra den tid.
Hele artikkelen kan leses her


Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Når situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook.

Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet!

Historielaget

Vi ser det som vår oppgave å formidle historien til folk og aktiviteter gjennom alle tider fra området vårt. For å gjøre dette arrangerer vi møter og turer, samt formidler artikler gjennom årboka vår, "Rundt vannet", hjemmesidene våre og via "Facebook".

En viktig del av historielagets virksomhet er å arrangere foredrag og medlemsmøter. De fleste møtene er åpne for alle, men som medlem i laget vil du få egen invitasjon til møtene. Møtene tar oftest utgangspunkt i lokalhistorien til Østensjø-området, men av og til beveger vi oss utenfor vår bydel. En oversikt over tidligere aktiviteter finner du neders i menydelen "Om laget".

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet/-boka vår, men lagets artikler finnes også andre steder. Alle artiklene i alle utgavene unntatt de 2 siste år finner du under menyen "Rundt vannet".

Andre artikler publisert av historielaget og åpne kilder finner du under menyen Artikler/Aktiviteter.

Samarbeidsprosjekter.

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er flere tusen bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Kultur- og kunstkart.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har produserte sammen et kulturkart for Østensjø bydel. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø ble kartet distribuert til alle husstander i bydelen.

Kartet er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt, men vil bli skannet og lagt ut her. En oversikt og beskrivelse av lokaliteten finnes på kulturkartets hjemmeside.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Historielagets siste årbok:

RV-19

120 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Per Ove Dahl; Bjørn Lilleeng
 • Jørgensrud i skyggen av Sarabråten; Søstrene Pihl, de yngre
 • Stallerud - et fangstanlegg; Frode C. Jakobsen
 • Nærings- og landbruksaktivitet rundt Nøklevann; Frode C. Jakobsen
 • Bygdeborgen på Midtåsen ved Skullerud; Leif-Dan Birkemoe
 • Sølvskatten på Teisen; Roger Pihl
 • Abildsø; Morgenposten 01.09.1939
 • På sporet etter Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus; Leif-Dan Birkemoe
 • Overlærer Johan Evje - panikkdagen 10. april 1940; Leif-Dan Birkemoe
 • Intervju med Tor Valstad; Knut Helge Midtbø
 • På leting etter spor etter Milorg ved Skålsjøen; Knut Helge Midtbø
 • Grønvoldbanen - Den vakre idrettsplassen som ble tatt av industrien; Ivar A. Johnsen
 • Østre Aker middelskole - kjært barn med mange navn; Roger Pihl
 • Kristiania tegelverk - et av de mange tegelverkene i Groruddalen; Roger Pihl
 • Johan Skau, Østmarkas oppdager; Even Saugstad
 • "50 historier fra Østmarka" - bokanmeldelse; Knut Helge Midtbø
 • Fartsfest på Østensjøvannet!; Roger Pihl
 • Helga Ramstad - en av de kvinnelige pionerene på Stortinget; Roger Pihl

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår nye logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Den nye logoen skal integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer i fremtiden.

Historielagets nye logo.

Får vi presentere vår nye logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Den nye logoen skal integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer i fremtiden.

Historielagets siste årbok:

RV-19

120 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Per Ove Dahl; Bjørn Lilleeng
 • Jørgensrud i skyggen av Sarabråten; Søstrene Pihl, de yngre
 • Stallerud - et fangstanlegg; Frode C. Jakobsen
 • Nærings- og landbruksaktivitet rundt Nøklevann; Frode C. Jakobsen
 • Bygdeborgen på Midtåsen ved Skullerud; Leif-Dan Birkemoe
 • Sølvskatten på Teisen; Roger Pihl
 • Abildsø; Morgenposten 01.09.1939
 • På sporet etter Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus; Leif-Dan Birkemoe
 • Overlærer Johan Evje - panikkdagen 10. april 1940; Leif-Dan Birkemoe
 • Intervju med Tor Valstad; Knut Helge Midtbø
 • På leting etter spor etter Milorg ved Skålsjøen; Knut Helge Midtbø
 • Grønvoldbanen - Den vakre idrettsplassen som ble tatt av industrien; Ivar A. Johnsen
 • Østre Aker middelskole - kjært barn med mange navn; Roger Pihl
 • Kristiania tegelverk - et av de mange tegelverkene i Groruddalen; Roger Pihl
 • Johan Skau, Østmarkas oppdager; Even Saugstad
 • "50 historier fra Østmarka" - bokanmeldelse; Knut Helge Midtbø
 • Fartsfest på Østensjøvannet!; Roger Pihl
 • Helga Ramstad - en av de kvinnelige pionerene på Stortinget; Roger Pihl

Spennende lesning:

Livet i og omkring murgården
mur

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

Historien om Nordre Skøyen

Boka om Nordre Skøyen hovedgård av Knut Sprauten og Alf Lystad ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan lese den på nett ved å klikke på bildet.

Manglerud/Abildsø

Boka om bydelen Manglerud/Abildsø fra 1991 av Arne Brække inneholder en stor del av historien om området vest for Østensjøvannet. (Nasjonalbiblioteket)

Goliaboka

Jubileumsboka for Golia vel (75 år) redigert av Stein Bruun, 1998. (Nasjonalbiblioteket)

Teisen/Fjellhus

Hipp hipp hurra! : en historiebok fra Teisen, Fjellhus og området omkring, utgitt i anledning Teisen borettslags 50-årsjubileum, april 1999. (Nasjonalbiblioteket)

Bøler

Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud.
[Kai Ekanger, Amund Kveim, Gunnar Selgård og Egil Helle] Utgitt 2000. (Nasjonalbiblioteket)

Østensjøvannet 1800

Dette kartet er satt sammen av to rektangelkart fra ca. år 1800 og viser Østensjøvannet med omgivelser.
Kilde: Kartveket historiske kart

Historiske kart over området:

Kart er en viktig kilde til å forstå hvordan et område har utviklet seg over tid. Vi har derfor tilrettelagt en spesiell side med lenker til kart over vårt område.

Hovedkilder til selv å utforske kart finner du ved å klikke på banneret for "Kartdata" i hoveddelen av denne siden.

Vår tilrettelagde kartside finner du ved å klikke på bildet:

Vinterinformasjon anno 1915:

Østmarka var ikke den foretrukne tumleplass for friluftsliv og skiturer i 1915. Her er en beretning sakset fra Foreningen til Skiidrættens fremme – Årbok 1915 om en skoleklasse fra "Vaalerengens skole" med skribent og en ikke helt ukjent fotograf Wilse på tur i Østmarken.