Velkommen til Østensjø historielag

Historielaget ønsker alltid nye medlemmer velkomne!

Medlemsskapet koster 250 kroner for 2024, inkludert årboka som kommer i oktober.
I tillegg til årboka holder vi i løpet av året en rekke ulike arrangementer!


Lørdag 27. april kl. 12:00 - historisk vandring - oppmøte Høyenhall T-bane.

Frode C. Jakobsen vil lede oss ut på en tur som starter på Høyenhall. Etter en innledning om de historiske plasseringen av stedene og den tidlige industrialiseringen ved (den nå tildekkede) Østensjøbekken/Buskerudbekken vandrer vi over Kildals Høyenhall, mot de ulike Manglerud-gårdene. Vi ender opp ved nåværenede Manglerud gård og T-banen.

Foreløpig rute: Høyenhall T, gamle Buskerud (Bekkeveien 8), Stenen (Mangelbergveien 4?), Kildals Høyenhall, Dammen og Manglerud. Illustrasjoner til turen

Høyenhallåsen med Høyenhall teglverk og Høyenhall hovedgård, tidligere beliggenhet til husmannsplassen Buskerud under Nordre Skøyen. - Før 1928 da driftsbygningen brant. - Østensjø lokalhistoriske bilder B20100118.

Høyenhall ca. 1920. Bildet er tatt fra øvre del av Høyenhallveien. Husene i 'forgrunnen' på begge bilder er Bekkeveien 8. Driftsbygninger på venstre og våningshuset på høyre bilde. Bebyggelsen har røtter tilbake til den gamle husmannsplassen Buskerud. I 1923 ble denne eiendommen taksert til 123 000 kroner. Driftsbygningene brant i 1925, men våningshuset ble berget. I 1930 ble huset kjøpt av en arkitekt som bygget på til to etasjer. Deler av våningshusets grunnmur sies å være fra 1700-tall. Utparselleringen av det nedre området på Høyenhall har ikke kommet i gang. Vi ser mot Nordre Skøyen gård og den første bebyggelse på vestsiden av gården.
Østensjø lokalhistoriske bilder B20130040 og B20130041


Tidligere arrangement 2024

2024 Vårens arrangementer

Våren byr på fire møter og en vandring:

 • Etter årsmøtet får vi høre om en av Kristianias mest kjente beboere noensinne fra en konservator på Ibsenmuseet. Erik Henning Edvardsen kommer! Tema er Henrik Ibsen.
 • Tidligere ordfører Marianne Borgen gir oss et innblikk i ordførerens jobb og forteller om de mulighetene den ga henne.
 • Kirsti Gulowsen er også en ekspert på arkiver. Hun forteller hva Oslo Hospitals arkiv forteller om gårdene.
 • Sist, men ikke minst vil redaktøren vår, Frode Ciljan Jakobsen, lede en vandring fra Høyenhall mot Manglerud.

Onsdag 7. februar kl. 18.30 - konfirmantsalen i Bøler kirke - film og foredrag.

Bølers historie etter krigen er historien om en svært rolig del av landbrukskommunen Aker. I løpet av noen få år ble den forvandla til en tettbefolka bygd med mange tusen innbyggere. Stedet beholdt bygdepreget lenge fordi boligene og folket kom først, skole, butikker og trikk kom seinere. Vi vil starte med den fascinerende NRK-filmen om bygdas kamp for å få en egen kirke. En lokal aksjonskomite med stort engasjement, en kirketomt i gave fra Bøler gård og ei kirke som var satt opp for visning på Ekebergslettta er deler av fortellinga som endte med innvielse av kirka i 1960.

Dette engasjerer oss i Norge med våre tradisjoner for dugnad. Sverre Tinnå og fjernsynet ble revet med, og de produserte filmen som forteller om arbeidet med kirka. Vi får samtidig en rekke morsomme glimt av det Bøler som var den gangen.

Etter denne filmen presenterer vi Hans Lindkjølen sin bok fra 2008: Bølerkirken - Troens vågestykke. Denne boka inneholder en mengde stoff om det som skjedde Det er særlig morsomt å lese avisutklippene fra den politiske debatten nå 60 år seinere. Boka er gitt ut av oss i historielaget. Restopplaget selger vi for 50 kr. pr. bok. Så får vi høre litt om arbeidet med den nye kirken som sto ferdig i 2011.

Vi avslutter programmet med en samling av bilder og filmklipp fra en vital bygd. Det blir gjensyn med folket på Ødegården og med Kanutten og Romeo Clive for bare å nevne noe.

Gratis adgang. Enkel servering.
Dette møtet er et samarbeid med Kulturutvalget i Bøler kirke.


Tirsdag 12. mars kl. 18.30 - Årsmøte og foredrag - Nordre Skøyen hovedgård

18:30 - 19:00 Årsmøte i Østensjø historielag

Dagsorden for årsmøtet for foreningsåret 2024.
 1. Velkommen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Presentasjon av årsmeldingen for 2023. - Årsmeldingen
 5. Regnskap for 2023. - Regnskap 2023 - Revisjonsrapport
 6. Valg
 7. Kontingentfastsettelse for 2025
 8. Innkomne forslag til årsmøtet *
 9. Planer for historielaget i 2024

*) Forslag til årsmøtet kan sendes på e-post til histlag@online.no eller til Østensjø historielag, Postboks 9 Oppsal, 0619 Oslo. Vedtektene sier at forslag må være styret i hende en uke før årsmøtet.

19:00 - Henrik Ibsens gjestevisitt til Kristiania i 1874
Erik Henning Edvardsen forteller om Henrik Ibsen i Kristiania.

Foredragsholderen er konservator ved Ibsenmuseet og må kunne kalles en virkelig kjenner av Ibsen. I tillegg til en rekke verv er han også leder i Asbjørnsenselskapet. Det blir innsideinformasjon om Henrik Ibsen og deretter kaffe og gjærbakst!

Henrik Ibsen kom tilbake til Kristiania i 1874. Han var nå en berømt diktert og ble feiret og fikk en mengde invitasjoner. En av de få han aksepterte var tilbudet fra Thomas Heftye om en tur til Sarabråten.

Bildet er fra ett av Thomas Heftyes berømte fotoalbum fra Sarabråten og viser både Henrik og Suzannah Ibsen (sittende på trappen i profil).
- Fra Sarabråtens venner - Innfelt Erik Henning Edvardsen (foto: Wikipedia)

Henrik Ibsen tok med seg familien og flyttet til Italia i 1864. Dette ble starten på et 27 års opphold i utlandet. Ti år skulle det gå før han viste seg i Norge igjen i 1874, men da hadde han forfattet både Brand og Peer Gynt, og i tillegg De Unges Forbund, Digte og dobbeltdramaet Kejser og Galilæer, som han kalte sitt hovedverk. Byen sto på ende, det ble laget gipsbyster av ham for salg, og folk gikk rundt i Kristianias gater og speidet i håp om å få et glimt av den berømte dikter. Studentene hyllet ham med fakkeltog og det kom masse invitasjoner. Han takket ja til noen få. En av de han aksepterte var tilbudet om en dagstur til Sarabråten for å treffe Thomas Heftye. Dermed reiste de tre ibsener – Henrik, Suzannah og Sigurd – i hest og vogn fra Bryn forbi Østensjø og Ulsrud til lyststedet ved Nøklevann.

Foredragsholderen har vokst opp i vår bydel, har vært leder for Ibsenmuseet i Oslo i 22 år, og er nå konservator ved Ibsen Museum og Teater. Han har skrevet flere bøker om Henrik Ibsen, Peter Christen Asbjørnsen og om ulike kulturhistoriske emner. Han er også leder av Asbjørnsenselskapet og formann i Bibliofilklubben.

Kaffe og gjærbakst!


Mandag 22. april kl. 18.30 - foredrag - Deichman Lambertseter

Addresse: Cecilie Thorensens vei 19.

Det å være ordfører og kunne formidle lokalhistorie

Marianne Borgen ved Ekebergbanen 100 år i 2017.

Marianne skal fortelle om erfaringene hun fikk som ordfører og spesielt ta for seg saker fra Østensjø og Nordstrand.

Møtet er et samarbeid med Søndre Aker historielag.


Tirsdag 23. april kl. 19:00 - foredrag - Nordre Skøyen hovedgård

Kirsti Gulowsen holder et foredrag om Oslo hospital og forbindelsen til Bøler og Bogerud.

Før reformasjonen i 1536 var de fleste gårdene i området kirkegods. Bøler hadde siden 1453 tilhørt fransiskanerklosteret. Etter reformasjonen tok kong Christian III beslag i eiendommene som den katolske kirken hadde, deriblant også Bøler gård. I 1550 ga kongen Bøler, Bogerud og Mortensrud til Oslo Hospital som inntektskilde.
De fleste andre gårdene i vårt distrikt kom på private hender ved krongodssalgene på 1660-tallet.
Bøler, Bogerud og Mortensrud forble kirkegods under Oslo hospital fram til 1830-40 tallet. I kirkelig henseende (dåp, konfirmasjon vigsel og begravelse) tilhørte de fleste av gårdene i vårt distrikt Oslo Hospitals menighet helt fram til Østre Aker kirke ble bygd i 1860.

Kirsti Gulowsen er mag. art. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og er i dag ansatt som spesialkonsulent i Oslo byarkiv, der hun er fagansvarlig for privatarkivarbeidet. Hun bodde og arbeidet mange år ved Det norske institutt i Roma som stipendiat. Hun har også arbeidet med et italiensk-internasjonalt dokumentasjon- og restaureringsprosjekt for den tidligmiddelalderske kirken S. Maria Antiqua. Kirsti Gulowsen vil i foredraget formidle ny kunnskap om forholdet mellom hospital, menighet og gård fra middelalderen og fram til 1850.

Foto: Kirsti Gulowsen; Dreyer forlag - øverst til høyre: Jacob Conings (1699) maleri i Oslo museum av Oslo hospital og kirke. - nederst: John-William Edy, Christiania sett fra Ekebergsvingen, Oslo museumLandskap i endring

T-banen lagt i tunell.

Selv om vi i historielaget har en god fot i det forgagne, holder vi oss også godt orientert i det som kommer. I forbindelse med den planlagte og besluttede endringen av trasé med tunell for T-banen fra Brynseng til Hellerud, presenterer vi her foto fra anlegget. De to første husene på venstre hånd i Skøyenbakken, 'Porten til Østensjø', er desverre revet i forbindelse med utbyggingen. Fundamentet for den nye brua over Østensjøveien er lagt, Den videre sprengingen av tunell er nå påbegynt.

Bildet øverst til venstre er tatt 1934 (Østensjø lokalhistoriske bilder no. 34837).
Øvre høyre: mars 2021. De to husene som er besluttet skal rives, står fremdeles.
Nedre venstre: desember 2021. Husene er revet og anleggsmaskinene har kommet ned til bart berg.
Nedre høyre: februar 2022. Tunellporten er klar.


Historielaget

Vi ser det som vår oppgave å formidle historien til folk og aktiviteter gjennom alle tider fra området vårt. For å gjøre dette arrangerer vi møter og turer, samt formidler artikler gjennom årboka vår, "Rundt vannet", hjemmesidene våre og via "Facebook".

En viktig del av historielagets virksomhet er å arrangere foredrag og medlemsmøter. De fleste møtene er åpne for alle, men som medlem i laget vil du få egen invitasjon til møtene. Møtene tar oftest utgangspunkt i lokalhistorien til Østensjø-området, men av og til beveger vi oss utenfor vår bydel. En oversikt over tidligere aktiviteter finner du neders i menydelen "Om laget".

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet/-boka vår, men lagets artikler finnes også andre steder. Alle artiklene i alle utgavene unntatt de 2 siste år finner du under menyen "Rundt vannet".

Andre artikler publisert av historielaget og åpne kilder finner du under menyen Artikler/Aktiviteter.

Samarbeidsprosjekter.

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har samarbeidet om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er flere tusen bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Stort sett hver onsdag mellom kl 12 og 15 finner du oss på Deichman/Oppsal. Da er vi klare for en lokalhistorisk prat og til å skanne inn og registrere dine bilder!

Kultur- og kunstkart.

Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag har produserte sammen et kulturkart for Østensjø bydel. Med støtte fra Kulturbydel Østensjø ble kartet distribuert til alle husstander i bydelen.

Kartet er foreløpig ikke tilgjengelig digitalt, men vil bli skannet og lagt ut her. En oversikt og beskrivelse av lokaliteten finnes på kulturkartets hjemmeside.

Det håndtegnede hovedkartet viser bydelen i skrått fugleperspektiv og er utført av sivilarkitekt MNAL Ole A. Krogness. De fleste i bydelen vil her kunne peke ut sin egen bolig, og hele 55 lokaliteter med stor kulturhistorisk interesse er spesielt fremhevet, avmerket og nærmere beskrevet. Her vil man finne våre gamle gårder og husmannsplasser, viktige kulturbygg og spesielle naturområder og mye, mye mer.

Historielagets siste årbok:

RV-19

116 breddfulle sider med interessant stoff.

Betal 250,- til bankgiro: 6061 05 18055.

Husk endelig navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

RV-18

 • Østensjø bydel: Demografi og den nære politiske og sosiale historie, Lars B. Kristofersen
 • Fyrverkerihuset - et kulturminne i forfall, Leif-Dan Birkemoe
 • To danske innvandrere, Bjørn Lilleeng
 • Østensjøbroen - endelig slutt på årvisse flommer i Østensjøveien, Leif-Dan Birkemoe
 • Mor Katisa!, Even Saugstad
 • Skolehagen på Bryn, Roger Pihl
 • Sarastua: Et eventyr med en ulykkelig slutt, Søstrene Pihl
 • Forfatterspor i bydelen - Henrik og Camilla Wergeland og Peter Christian Asbjørnsen, Knut Helge Midtbø
 • 'Fyrstene av Finntjern' av Lars Elling - bokomtale av May Wibecke Birkeland
 • Fra Oppsal skoles historie 1954 - 2023, Bjørn Solheim
 • Hvem spøker på Teisen, Roger Pihl
 • Jakten på Tvetenbråten, Bjørn Lilleeng
 • Ulven gård, fra vin-gård til steinbrudd, Roger Pihl
 • Kruttverket - Oslos nye kulturhus, Leif-Dan Birkemoe
 • Bosteds og befolkningsutvikling i Østensjø på 1800-tallet, Frode Ciljan Jakobsen

10/10 2023 Historielagets årbok lansert!

Knut Helge Midtbø ledet forsamlingen gjennom lanseringsmøtetet.
Forfatterne Leif-Dan Birkemoe, Even Saugstad, Sara Linea Pihl, May Wibecke Birkeland og Frode C. Jakobsen berettet om sine artikler. Foto: Roger Pihl


Historielagets logo.

Får vi presentere vår logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Logoen integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer.


Historielagets nye logo.

Vår logo!

Den er laget av grafisk designer Katja Pihl etter inspirasjon fra "tårnhanen" på Nordre Skøyen hovedgård.

Katja forteller på sin fb-side at Jess Carlsen, eieren av gården på slutten av 1700-tallet, fikk laget denne og satte den opp i tårnspiret. Den originale har stanset ut året 1761 og initialene JC i kroppen. Originalen svever høyt over takene den dag idag og representerer en del av Østensjøs spennende historie.

Logoen integreres i historielagets hjemmeside, årbok og de dokumentene laget forsatt sender til sine medlemmer.

Historielagets årbok!

Fra 2004 har Østensjø historielag utgitt 'årbok'.
I perioden 2004 - 2019 som et tidsskrift i A4 format, og fra 2020 til i år som egen bok. Fra 2004 til og med 2021 med betegnelsen 'Rundt vannet', og fra 2022 med betegnelsen 'Årbok - Østensjø historielag'.

Vi har valgt å gjøre alle artiklene så nær som artiklene for de 2 siste årene, digitalt tilgjengelige på nett.

 • Du klikker på bildet av boken hvis du vil lese en hel utgave i pdf-format.
 • Du klikker på lenken for den enkelte artikkel for å lese aktuell artikkel.

De siste to års utgaver kan kjøpes og koster NOK 250 pr. utgave.

Betal NOK 250 til bankgiro: 6061 05 18055 eller Vipps til 574909.
Husk å oppgi navn og adresse, så kommer boka plutselig i postkassa!

Historiske artikler

I løpet av årene har historielaget publisert en rekke historiske artikler om lokalmiljøet rundt Østensjø. Dette er artikler som stort sett er skrevet av våre medlemmer. De fleste artiklene er publisert i medlemsbladet vårt, og du kan lese samtlige artikler fram til de siste 2 årene under fanen "Rundt vannet"

I tillegg publiserer vi her artikler fra andre kilder. Med tiden vil vi forsøke å publisere flere artikler av interresse som blir gjort tilgjengelig gjennom åpne kilder.

Artikler fra Brynposten

Høyenhall Teglverk, Nordre Skøyen Hovedgård,
Christinedal og Høyenhall fabrikker, Den Norske Eterfabrikk,
Navn i området vårt

Andre artikler

Frode Jacobsen: Godlia hagebrukslag
Historien til Nordre Skøyen Hovedgård
Svein Holmby, Einar Rantrud m.fl: Med NSF-speiderne på Bryn gjennom 75 år
Marion Langaard: Turnforeningen Bjarts historikk 1925 - 1975
Erik W Johansson: Historien om Bryn stasjon

Spennende lesning:

Livet i og omkring murgården
mur

Gunnar Reibys levende skildring fra sin oppvekst på Bryn kan nå lastes ned! Benytt muligheten til å lese om hverdagslivet på Bryn for 80-90 år siden.

Historien om Nordre Skøyen

Boka om Nordre Skøyen hovedgård av Knut Sprauten og Alf Lystad ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan lese den på nett ved å klikke på bildet.

Manglerud/Abildsø

Boka om bydelen Manglerud/Abildsø fra 1991 av Arne Brække inneholder en stor del av historien om området vest for Østensjøvannet. (Nasjonalbiblioteket)

Goliaboka

Jubileumsboka for Golia vel (75 år) redigert av Stein Bruun, 1998. (Nasjonalbiblioteket)

Teisen/Fjellhus

Hipp hipp hurra! : en historiebok fra Teisen, Fjellhus og området omkring, utgitt i anledning Teisen borettslags 50-årsjubileum, april 1999. (Nasjonalbiblioteket)

Bøler

Bøler er stedet : bydel Bøler: Bøler, Bogerud, Rustad, Skullerud, Langerud, Ulsrud.
[Kai Ekanger, Amund Kveim, Gunnar Selgård og Egil Helle] Utgitt 2000. (Nasjonalbiblioteket)

Østensjø bydel

Kart over Østensjø bydel slik grensene er idag 2023.
Historielagets interressefelt er stort sett innenfor bydelsgrensene, men omfatter også områdene straks nord (Bryn, Brynseng, Etterstad, Tveten [Tveita], Teisen, Tvetenbråten, Søndre Fjellhus og Smalvoll) og nærområdene øst og sør i Østmarka.

Fra oslobyleksikon.no - om Østensjø bydel

Østensjøvannet år 1800

Dette kartet er satt sammen av to rektangelkart fra ca. år 1800 og viser Østensjøvannet med omgivelser.
Kilde: Kartveket historiske kart

Historiske kart over området:

Kart er en viktig kilde til å forstå hvordan et område har utviklet seg over tid. Vi har derfor tilrettelagt en spesiell side med lenker til kart over vårt område.

Hovedkilder til selv å utforske kart finner du ved å klikke på banneret for "Kartdata" i hoveddelen av denne siden.

Vår tilrettelagde kartside finner du ved å klikke på bildet:

Vinterinformasjon anno 1915:

Østmarka var ikke den foretrukne tumleplass for friluftsliv og skiturer i 1915. Her er en beretning sakset fra Foreningen til Skiidrættens fremme – Årbok 1915 om en skoleklasse fra "Vaalerengens skole" med skribent og en ikke helt ukjent fotograf Wilse på tur i Østmarken.